Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE JEVREILÖILE

Глава 9

Sluužindu vahnan da uvven sovun mugah

1Enzimäzes sovus oldih sluužbua koskijat käsküt dai oli mualline pühäkodi.2Pühäkoinnu oli stuanu, kudaman enzimäzes pertis oli lampanjalgu, stola da sil pühät leivät. Tädä pertii sanottih Pühäkse.3Toizen zuavesin tagan oli stuanun toine puoli, kudamua sanottih Kaikispühimäkse.4Sie oli kuldaine kuajindualtari da sovun lipas, kudai oli kaikkielpäi piällüstettü kullal. Lippahas oli kuldaine ast'e, kudamas oli mannua, da lehteh puhkennuh Aaronan keppi da sovun kivipliitat.5Lippahan kannel oldih heruvimat, taivahallizen valgien anhelit, kudamat levitettih omat siivet riähkien prostindukohtan piäle. Tädä kaikkie nügöi ei ole hädiä sellittiä tarkembah.

6Nenga kai oli luajittu. Stuanun enzimäzeh pertih ainos kävväh papit vedämäh sluužbua.7A stuanun toizeh pertih menöü vai ülimäine pappi, da häigi vai kerran vuvves. Hänel pidäü olla keral verdü, häi tuou sen Jumalale omas ičes tuači dai rahvahan tiedämättömis riähkis tuači.8Nenga Pühä Hengi ozuttau, gu dorogu Kaikispühimäh ei ole avattu, kuni seizou stuanun enzimäine perti.9Kai tämä ozuttau nügöstü aigua, konzu tuvvah lahjua da žertvua, no net ei voija loppuh suate puhtastua Jumalale sluužijan hengie.10Nämä käsküt, juuri muga kui süömizet da juomizet, kaikenjüttümät pezendät da pezevündätgi, koskietahes vai ristikanzan rungua da püzütäh väis sih aigah suate, kuni kai pannah uudeh luaduh.

11No tuli Hristos, tulijan hüvän ülimäine pappi. Häi sluužii suurembas da parembas stuanus, kudai ei ole luajittu käzil, se stuanu ei ole täs muailmaspäi tulluh.12Häi meni Kaikispühimäh, ei kozlien da häkäččülöin verenke, a meni sinne oman verenke. Nenga Häi ühtel kerdua piästi meidü välläle ilmazekse ijäkse.13Gu jo kozlien da häkäččülöin veri da poltetun lähtemän tuhkuvezi, kudamii pirskutetah paganois olijan piäle, puhtastau ulgoči,14ga kui äijiä enämbäl sit puhtastau Hristosan veri! Ilmanigäzen Hengen väil Hristos andoi iččie vijattomannu žertvannu Jumalale, i Hänen veri puhtastau meijän hengen tühjis ruadolois, gu sluužie eläväle Jumalale!

15Juuri sikse on Hristos uvven sovun keskusmies, gu kučutut suadas ilmanigäzen kodivuitin, kudaman Jumal uskaldi heile. Hristoshäi kuoli, gu piästiä ristikanzoi välläle enzimäzen sovun aigua luajittulois riähkis.16Sobu on vie uskalmobumuagu, da uskalmobumuagan luadijan kuolendu pidäü ainos ozuttua tovekse.17Uskalmobumuaguhäi pädöü dieloh vai luadijan kuoltuu, se ei päi, kuni sen luadii on elos.18Sikse enzimästügi sobuu ei lujendettu verettäh.19Konzu Moisei oli lugenuh rahvahale kai Zakonan käsküt, häi otti häkäččülöin da kozlien verdü vienke, ruskiedu villua da isopan korzii da pirskutti sidä kniigan da kaiken rahvahan piäle,20da sanoi: «Tämä on sovun veri, sen sovun, kudamas Jumal käski teile püzüö.»21Muga häi pirskutti verdü pühästuanun piäle da kaikkien vehkehien piäle, kudamii pietäh Jumalale sluužijes.22Zakonan mugah vähilleh kai puhtastetah verel, ei ole prostindua veren valuttamattah.

Hristosan žertvu hävittäü riähkät

23I gu taivahallizien kuvat pidäü puhtastua nenga, ga sit iče taivahallizet pidäü puhtastua vie parembil žertvoil miku elättilöin veri.24Hristoshäi meni, ei ristikanzan käzil luajittuh pühäkodih, kudai on vai tozi pühäkoin kuvahaine, a meni ihan taivahah, gu jiäviekseh nügöi Jumalan edeh pagizemah meis tuači.25I ei mennüh sikse, gu andua iččie žertvakse moneh kerdah, muga kui ülimäine pappi joga vuottu menöü Kaikispühimäh vierahan verenke.26Muitehäi Hristosal pidänüs äijü kerdua muailman luajindas tirpua kuolendugor'at. No Häi jiäviihes nügözeh muailmah vai kerran, nügöi, aijoin agjas, gu hävittiä riähkät oman veren hinnal.27Joga ristikanzal pidäü kerdu kuolta, a sit rodieu suudo.28Mugai Hristos, kudai oli annettu žertvakse kerran ilmazekse ijäkse, gu ottua iäre kaikkien riähkät, tulou toizen kerran, ei riähkien täh, a piästämäh niilöi, ket Händü vuotetah.


предыдущая глава Глава 9 следующая глава