Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE JEVREILÖILE

Глава 4

1Jumalan uskalmo piästä Hänen huogavundukohtah on vie väis. Sendäh pidäü vardoijakseh, gu nikedä teis ei löüttäs dorogale jiännüönnü.2Kuulimmohäi müögi hüvän viestin huogavundah näh juuri muga, kui meijän ammuine rahvas. No tämä kuultu sana ei tuonnuh heile nimidä hüviä: eigo hüö uskottu sih, eigo se tartunuh heih.3A müö, kudamat rubeimmo uskomah, piäzemmö huogavundukohtah. Sanoihäi Jumal niilöih toizih niškoi:
- Muga kui Minä vihas annoin lujan sanan,
«hüö nikui ei piästä Minun huogavundukohtah»,
hos Häi oli azunuh huogavundukohtan valmehekse jo muailman luajindua müö.4Müö sen tiijämmö sen periä, midä Häi sanou Kirjutuksien kudamaslienne kohtas seiččemendeh päiväh niškoi: «Seiččemendennü päivännü Jumal huogavui kaikis omis ruadolois.»5A tuas enne sanotus kohtas Häi sanou: «Hüö nikui ei piästä Minun huogavundukohtah.»

6Ga sit on tozi, gu erähät piästäh sinne, a toizet, kudamile hüvä viesti annettih tiediä enzimäzikse, ei piästü sinne sanankuulemattomuon täh.7Sendäh Jumal pani uvven piäzendüpäivän, «tämän päivän». Häi vet äijiä müöhembi Davidan suul sanoi ielpäi mainitut sanat:
- Tänäpäi, gu kuuletto Hänen iänen,
älgiä kovendakkua omua süväindü.
8Gu jo Jošua ollus vedänüh rahvahan huogavundukohtah, Jumal ei paissus toizes päiväs, kudai tulou müöhembi.9Sendäh Jumalan rahvahal huogavundupäivän pruazniekku on vie ielpäi.10Ken piäzöü huogavundukohtah, se huogavuu omis ruadolois, kui huogavui Jumal oman ruavon ruattuu.11Pangua sit kai väit, gu piästä sih huogavundah, gu niken ei ottas kuavua niilöis sanankuulemattomis da ei katkies dorogas.

12Jumalan sana on elävü da vägevü. Se on terävembi gu mitahto kaksiteräine miekku; se püstäü süväh, eroittau mielen da hengen, nivelet da luut, se suudiu südämen tahtot da mielet.13Ni mi ei ole peitos Jumalaspäi. Kai, midä on luajittu, on pal'l'ahannu da avvoi Hänen silmien ies; Hänele meil pidäü andua čottu.

Iisus - suuri ülimäine pappi

14Gu meil on suuri ülimäine pappi, kudai meni taivahis läbi, Iisus, Jumalan Poigu, ga sit püzükkiämmö lujah sit uskos, kudai meil on.15Meilhäi on moine ülimäine pappi, kudai ülen hüvin ellendäü meijän vajavuon, Händü on muaniteltu kaikelleh, kui meidü muanitellah, vai Häi ei luadinuh riähkiä.16Astukkuammo sit rohkieh hüvän Jumalan prestolan edeh, gu suaja armo da löüdiä hüvüs, konzu meile pidäü abuu.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава