Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE TIITALE

Глава 3

Kui uskojal eliä täs muailmas?

1Juohtuttele rahvahale, ku hüö heitüttäs vallanpidäjile da valloile. Anna hüö ollah sanankuulijat da valmehet kaikenjüttümäh hüväh ruadoh,2anna hüö ei paistas pahua nikes, ei riijeltäs, vai oldas hüväsanazet da muite hüvät kaikkii rahvahii vaste.3Müögi olimmo enne ellendämättömät, sanankuulemattomat, olimmo üöksüksis, olimmo kaikenjüttümien himoloin da magien elaijan vallas, elimmö pahuos da kadehtiimmo, meidü vihattih da müö vihaimmo toine tostu.4A konzu muale jiäviihes Jumalan, meijän Piästäjän, hüvüs da rahvahansuvaičus,5Jumal piästi meidü - ei meijän oigieloin ruadoloin täh, a Hänen oman armon täh. Pezettäjen meidü puhtahikse, Häi piästi meidü i muga müö rodiimmokseh uvvessah da Pühä Hengi luadii meidü uvvekse.6Tämän Hengen Häi valoi žiälöiččemättäh meijän piäle Iisusan Hristosan meijän Piästäjän kauti,7gu müö Hänen hüvüöl piäzizimmö oigiekse da suazimmo ilmanigäzen elaijan, muga kui nad'eičemmokseh.

8Tämä sana on uskottavu. I minä tahtozin, ku sinä ainos juurdazit nämii dieloloi, anna net, ket uskotah Jumalah, kaikel südämel annettazihes hüvile ruadoloile. Nämä dielot ollah ristikanzale hüväkse da tuvvah hüödüü.9Vältelei tühjii kiistoi, rodulangoin luvettelendoi, kiistoi da riidoi Zakonah niškoi, sikse ku net ollah pädemättömät da tühjät.10Vältelei mostu ristikanzua, kudai eroittau teidü, ku enzimäi kiellät händü kerran toizen.11Sinähäi tiijät, se ristikanzu on rikkovunnuh da luadiu riähkiä. Häi iče jo suudii iččiedäh.

Jälgimäzet sanat

12Konzu tüönnän sinun luo Arteman libo Tihikan, huolita minun luo Nikopol'ah, kus minä tahton viettiä talven.13Hüvin keriä matkah Zena, zakonan tiedäi, da Apollon, gu heil nimis ei olis hädiä.14Anna meigäläzetgi opastutah hüviä luadimah, konzu keltahto on hädä, gu ei olla pädemättömännü.15Tervehüttü teile tüötäh kaikin, ket ollah minunke. Sano tervehüttü kaikile uskovellile, kudamat suvaijah meidü. Armo olgah teijän kaikkienke.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава