Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE FILIMONALE

Глава 1

1Minä Puavil, Hristosan Iisusan kiiniotettu, dai velli Timofei tüönnämmö tervehüttü kallehele meijän ruadovellele Filimonale,2sizärele Apfiele, toravellele Arhipale da uskojien kanzukunnale, kudai kerävüü sinun taloih.3Armuo da rauhuttu teile Jumalas, meijän Tuataspäi, da Ižändäs Iisusas Hristosaspäi!

Filimonan usko da suvaičus

4Minä ainos kiitän minun Jumalua, konzu mustelen sinuu omis malittulois.5Kuulenhäi puaksuh sinun suvaičukseh da uskoh näh, kudai sinul on Ižändäh Iisussah da kaikkih jumalanuskojih.6Minä molimmos, gu sinä väzümättäh sanelizit omas uskos muga, ga iče loppuh suate ellendäzit kaiken hüvän, midä meil on Hristosas.7Sinun suvaičus, velli, minuu äijäl ihaskoittau da andau minule rohkevuttu, gu sinä annat jumalanuskojien hengile hoivua.

Puavil pakiččou armuo Onisimale

8Hos minul on Hristosan annettu valdu käskie sinule ruadua, midä kuuluu,9no gu suvaičen sinuu, ga minä parembi küzün. Se minä Puavil, jo vahnu mies da ližäkse vie Hristosan Iisusan kiiniotettu,10küzün sinuu Onisiman puoles, kudai minule rodih gu poigu minun türmäs olles.11Enne häi oli sinule hüövütöi, a nügöi hänes on hüödüü sinule dai minule.*a12Tüönnän händü järilleh sinun luo - händü, minun omua süväindü.13Minä tahtozin pidiä händü tiä, anna häi auttas minule sinus tuači, gu olen jevangelien täh türmäs.14No en tahto luadie nimidä sinun luvattah, gu sinun hüvüs ei rodies gu vägeh luajittu, a olis sinun omas himos lähtenüh.15Toinah sendäh hänele tuli eruondu sinus kodvazekse, gu sinä suazit händü järilleh ijäkse,16no jo ei orjannu, a orjua kallehembannu, armahannu uskovellennü. Ülen armas on häi minule, no vie armahembi on sinule ristikanzannu dai Ižändän omannu.

17Sit gu pidänet minuu uskovellennü, vastua händü, kui vastuazit minuu.18A ku häi liennou luadinuh sinule viärüttü libo ollou vellas, pane net minun čottah.19Minä, Puavil, omal käil kirjutan: minä maksan net. En tahto ni paginoih ottua, kui sinä olet vellas minule - vellas omal ičel!20Muga, velli, gu luadizit minule tämän hüvüön meijän Ižändän täh! Anna minun hengele hoivua Hristosan täh!

21Kirjutan tämän, gu uskon: sinä luajit, kui minä küzün, i tiijän, luajit vie enämbän, migu minä küzün.22Ühtel tiel vie lövvä minule perti. Nad'eičemmos, näit, gu teijän malittuloin vuoh tüö suatto minuu sinne.

Jälgisanat

23Sinule tüötäh tervehüttü Epafras, kudai minun jütüi on otettu kiini Hristosan Iisusan täh,24da minun ruadovellet Marku, Aristarhu, Dimas da Luka.25Ižändän Iisusan Hristosan hüvüs olgah teijän hengenke.


*a 1:11 Nimi Onisimu merkiččöü «hüövülline».

предыдущая глава Глава 1 следующая глава