Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE TIMOFEILE

Глава 4

1Jumalan da meijän Ižändän Hristosan Iisusan ies, kudai tulou suudimah elävii dai kuolluzii, da pidäjen mieles Hänen tulendua da valdukundua minä käsken sinule:2sanele jevangeliedu, astu edeh aijallizel dai aijattomal aijal, opasta, kiellä dai kehitä suuren tirpandanke da kaikelleh n'evvojen.3Kačo gu tulou aigu, konzu rahvas ei ruveta tirpamah tervehii opastandoi, a omal himol kerätäh ičes ümbäri opastajii, kudamat sanotah sidä, midä heile himoittas kuulta, mi on hüvä heijän korvale.4Hüö tüpitäh korvat tovele, da kiännütäh kuundelemah zuakkunoi.5A sinä elä selgiel piäl kaikes, kestä muokat, rua loppuh suate jevangelistan ruado da luaji kai, midä pidäü luadie sinun ruadosijal.

6Minun elos on jo pandu žertvakse altarile, tuli minun lähtendüaigu.7Piin hüvän uskontoran, juoksin agjah suate, uskuo en kaimannuh.8A nügöi minule on varustettu oigien elaijan palkakse voittajan venču, kudaman andau minule Ižändü, oigei sud'd'u, omannu tulendupäivännü. I ei anna vai minule, a andau kaikile, ket suvaittih Hänen tulendua.

9Opi teriämbi piästä tulemah minun luo.10Dimas mieldüi nügözen muailman dieloloih i sendäh jätti minuu da lähti Fessalonikah. Kriskent meni Galatieh, a Tiittu - Dalmatieh.11Vai Luka on tiä minunke. Ota kerale Markua da tuo tänne, minule pidäs händü täh ruadoh.12Tihikan minä tüönnin Efessah.13Konzu tulet, tuo tulles minun piällüssoba, kudaman jätin Troadah Karpan luo, da tuo kniigat, enne kaikkie pergamentat.14Vaskiseppü Aleksandru luadii minule äijän pahuttu; maksakkah hänele Ižändü hänen ruadoloi müö.15Vardoiččei sinägi hänes, gu häi ülen äijäl vastusti meijän sanoi.

16Konzu enzi kerran puolistin iččie suvvon ies, niken ei olluh minun puoleh. Anna ei panna sidä heile viärüökse.17No Ižändü oli minun rinnal da lujendi minuu, gu voizin vediä loppuh suate hüvän viestin sanelendan da gu kai Jumalua tundemattomat rahvahat kuultas. Muga minä piäzin hukan hambahis,18i piästäü iellehgi minuu Ižändü kaikes pahas da vedäü taivahallizeh valdukundah. Hänele kunnivo ainos dai ilmazen ijän. Amin'.

Jälgitervehüöt

19Sano tervehüttü Priskale da Akilale da Onisiforan taloih.20Erastu jäi Korinfah. Trofiman minä jätin voimattomannu Milittah.21Opi piästä tulemah minun luo enne talvie. Sinule tüötäh tervehüttü Jevvul, Pud, Lin, Klavdija i kai vellet.22Ižändü olgah sinun hengenke. Kaikkie hüviä teile! Amin'.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава