Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE TIMOFEILE

Глава 2

Hristosan Iisusan puoleh toruaju

1Ga sit sinägi, poigani, sua vägie Hristosan Iisusan hüvüös.2I kai, midä kuulit minuspäi äijien rahvahien aigua, sanele ielleh suremattomile ristikanzoile, kudamat voijah opastua muidu.3Ota sinägi oma vuitti vaivois, kui Hristosan Iisusan puoleh putin toruaju.4Nimittuine toruaju ei sivo iččie elaijan jogapäiväzih dieloloih, gu tahtonou olla mieldü müö omale piälliköle.5Ei ni borčuiččii sua voittajan venkua, gu ei borčuinne zakonoi müö.6Muanruadajal, kudai ruadau higi očas, pidäü enzimäzennü suaja oma oza pellon uudizes.7Duumaiče, midä sanoin! Taivahalline Ižändü andau sinule ellendüstü kaikkeh.8Musta Iisussua Hristossua, Davidan jälgipolvie, kudai nostatettih kuollielois, kui on opastettu minun saneltus jevangelies.9Sen jevangelien täh minä näin vaivua da olen čieppilöis gu pahanruadai, no Jumalan sana ei ole čieppilöis.10Sikse minä kestän kai Jumalan vallittuloin täh, gu hüögi suadas piäzendü, kudaman andau Hristos Iisus, da sen piäzendänke suadas ilmanigäine kunnivo.11Uskottavu on sana:
Gu müö kuolimmo Hänenke,
sit Hänenke i elämmö,12gu kestämmö,
rubiemmo pidämäh valdua Hänenke.
Gu kieldävümmö Hänes,
Häi kieldävüü meis.
13Gu müö emmo olle suremattomat,
Häi on surematoi,
eihäi Häi voi mennä iččiedäh vastah.

Mittuine on hüvä ruadai

14Tädä juohtuttele kaikile da sano heile vagavah Jumalan ies, gu ei riijeltäs sanoin täh. Sit ei tule nimidä hüviä, a se roih kuulijoile pahakse.15Pane kai väit sih, gu ozuttua iččie Jumalan ies moizennu ruadajannu, kudamah voibi uskuo, kudai ei huijustelei omua ruaduo da kudai hüvin opastau toven sanua.16Vältelei jumalattomis da tühjänpäiväzis paginois, sendäh gu niilöin pagizijat mennäh jumalattomuos ainos vai loitomba.17Heijän opastandat levitäh gu ruakku rungas. Heijän joukos ollah Imenei da Filit,18kudamat hairottih toves, gu sanotah, buite kuollieloisnouzendu jo oli. Nenga hüö murendetah erähien uskon alustan.19No Jumalan pandu luja alustu seizou, i sih alustah on kirjutettu nämä sanat: «Ižändü tundou omii» da «Kiännükkäh iäre viärüös jogahine, ken mainiččou Ižändän nimie.»

20Suures talois on ei vai kuldastu da hobjastu ast'ettu, a on puus dai saves luajittuu. Üksii pietäh parembinnu, a toizii - prostoloinnu.21Ken puhtastau iččie kaikis niilöis pahuzis, häi roih gu parembi ast'e, pühä da ižändäle pädii, valmis kaikenjüttümäh hüväh ruadoh.22Sikse pagene nuoren ijän himolois, da eči oigiedu elaigua, uskuo, suvaičustu da rauhua ühtes niilöinke, kudamat puhtahas südämes kučutah abuh Ižändiä.23Älä seguo hajuttomih da tühjih kiistoih. Iče tiijät, net tuvvah riidua.24Ižändän ruadajal ei sua riijellä, hänel pidäü olla hüväsanazennu kaikkienke, maltua opastua da kestiä kai tuskevumattah.25Hänel pidäü hüväl sanal kohendua vastustajii. Toinah Jumal andau heile mielenmuutoksen i hüö tiijustetah tozi.26Sit hüö tostetahes da piästäh pahalazen verkolois, kudamih häi heidü tabai iččeh tahtuo täüttämäh.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава