Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE TIMOFEILE

Глава 1

Puavilan tervehüöt Timofeile

1Minä Puavil, Jumalan tahtos Hristosan Iisusan apostol, pandu sanelemah sit elaijas, kudai on uskaldettu Hristosas Iisusas,2tüönnän tervehüttü sinule, minun armas poigu, Timofei. Kaikkie hüviä, armuo da rauhuttu Tuatas Jumalaspäi da meijän Ižändäs Hristosas Iisusaspäi!

Puavil kiittäü Jumalua da kehittäü Timofeidu

3Kiitän Jumalua, kudamale minä puhtahal hengel molimmos da kumardelemmos, kui molittihes da kumardeltihes tuatat. Kiitän Händü, konzu heittelemättäh mustelen sinuu omis malittulois, üöl dai päiväl.4Minä mustan küünälet sinun silmis, igävöičemmös da tahton nähtä sinuu, gu täüttüö hüväl mielel.5Kiitän Jumalua, konzu mustelen, kui et heitellühes, a tottu uskoit. Nenga uskottih jo sinun buabas Loida da muamas Evnika, dai sinus se usko on, lujah tiijän.6Sikse mustoitan sinule, gu elavuttazit sen Jumalan n'eron, kudaman sinä sait, konzu minä panin käit sinun piäle.7Eihäi Jumal andanuh meile hengie, kudai luadiu meidü varaččuloikse, a andoi väin, suvaičuksen da tervehen mielen hengen.

8Ga älä sit huijustai sanella meijän Ižändäh näh, älägo huijustai minuu, Hänen täh kiini otettuu, a tirpa sinägi muokat jevangelien täh. Jumal andau sinule sih vägie.9Häi meidü piästi da kučui pühäl kučundal, ei meijän ruadoloi müö, a kui Hänen mieli da hüvüs käski! Tämän hüvüön Häi lahjoitti meile Hristosas Iisusas enne aijoin alguu,10a se jiäviihes nügöi, konzu meijän Piästäi Hristos Iisus tuli. Häi pani lopun kuolendan vallale i jevangelien kauti toi päivänvalgieh eloksen da kuolemattomuon.

11Tämän jevangelien sanelijakse, apostolakse da opastajakse minuu on pandu.12Sikse minä tirpangi nämii muokkii. No minä en huijustai, gu tiijän, keh uskon, i pien varmuon: Häi voibi omah tulendupäiväh suate vardoija sidä, mi on annettu minun käzih.13Rua niilöin tervehien opastandoin mugah, kudamat minus kuulit, püzü uskos da suvaičukses, kudai tulou Hristosas Iisusaspäi.14Vardoiče meis olijan Pühän Hengen avul sidä hüviä, mi on annettu sinun käzih.

15Sinä tiijät, Aazies kaikin hüllättih minuu, heijän joukos Figel da Germogen.16A Onisiforan perehele annakkah Jumal armuo, sendäh gu Onisifor puaksuh andoi minun hengele hoivua. Häi ei huijustannuhes minun čieppilöi,17a Riimah tulduu väzümättäh ečii minuu i löüdi.18Armastakkah händü Ižändü omal tulendupäiväl! A min äijän häi avvutti minule Efesas, sen sinä tiijät parahiten.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава