Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE TIMOFEILE

Глава 6

Ižändät da orjat

1Kaikil orjan čieppilöis olijoil pi- däü kaikelleh počitoija omii ižändii, gu niken ei vois nagrua Jumalan nimie da meijän opastandoi.2Niilöil orjil, kudamien ižändät ollah jumalanuskojat, ei pie počitoija heidü vähembäl sen periä, gu hüö ollah uskovellet. Heil pidäü ruadua vie parembi, sikse gu nämä ižändät, kudamat hüövütäh heijän ruavos, ollah uskovellet da heile armahat. Kaikkie tädä opasta da n'evvo.

Viäristelijät opastajat da tozi bohatus

3Ku ken opastannou toizin, ei muga kui minä opastan, i ei novva meijän Ižändän Iisusan Hristosan tervehii sanoi da Jumalan uskon opastandoi,4häi suurendeleh, eigo ellendä nimidä. Hänel on vai eiterveh himo kiistiä da riijellä sanoin merkičükses. Sit kaikes roih vihua, riidua, kiruondua dai pahoi duumii toizien piäle5da loppemattomii kiistoi ristikanzoin keskes, kudamien mieli on rikkovunnuh, kudamat unohtettih, mi on tozi, da smietitäh Jumalan uskon vuoh voibi bohattuo.6Jumalan usko tottugi on suuri bohatus, gu müö ollemmo hüvät sil, midä meil on.7Emmohäi müö nimidä tuonnuh muailmah, emmogo voi nimidä ottua lähtijes.8Gu meil on süömistü da sovat, olguammo hüvät sil.9A net, kudamat tahtotah bohattuo, puututah muanituksih da ridah, kaikenjüttümien mielettömien himoloin valdah, kudamat tuvvah vahinguo da vietäh ristikanzan kuavundah da häviendäh.10D'enganhimohäi on kaikenjüttümän pahan juuri. D'engan tabailles erähät hairottih uskos, i äijät tuskat mendih heijän vačas läbi.

Puavilan jälgimäzet n'evvondat Timofeile

11A sinä, Jumalan ristikanzu, pagene iäre kaikes moizes, eči oigiedu da jumalahistu elaigua, uskuo, suvaičustu, kestävüttü da südämen pehmehüttü.12Pie hüvä uskontora da sua ičele ilmanigäine elaigu, kudamah sinuu kučuttih, konzu sinä hüvin avait oman uskon äijien rahvahien ies.13Jumalan, kaiken elaijan andajan ies da Hristosan Iisusan ies, kudai hüvin avai oman uskon Pontii Pilatan ies, minä käsken sinule:14Rua sinule annettu ruado puhtahasti, soimuamattomasti, kuni meijän Ižändü Iisus Hristos ei tule uvvessah.15
Hänen tulendan andau meile nähtä omal aijal
Ülendettävü Jumal, aino Vallanpidäi,
suariloin Suari da ižändien Ižändü.
16Vai üksi Häi on kuolematoi,
Häi eläü moizes valgies, kudaman ni lähäle ei sua tulla.
Händü ei nähnüh ni üksi ristikanzu, eigo voi nähtä.
Hänele kunnivo
da ilmanigäine valdu! Amin'.

17Azettele niilöi, kudamat ollah bohatat nügözes muailmas, gu hüö ei suurendeltazihes da ei nad'eittazih muanittajah bohattuoh, a uskottas Jumalah, kudai andau meile külläl kaikkie meijän hüväkse mielekse.18Käske heile luadie hüviä, kerätä bohatundakse hüvii ruadoloi da tävvel käil jagua muile omii eloloi.19Nenga hüö suitetah ičele bohatus, hüvä alustu tulieh aigah niškoi, gu suaja tozielos.

20Muga, Timofei! Kačo hüvin sidä, mi on annettu sinun käzih! Vältelei jumalattomii da tühjii paginoi da kiistoi sit, midä kielahasti sanotah tozi tiijokse.21Erähät heitüttih nengomale tiijole da hairehtuttih uskos.

Annakkah Jumal teile kaikkie hüviä!


предыдущая глава Глава 6 следующая глава