Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE TIMOFEILE

Глава 4

Viäristelijät opastajat

1Pühä Hengi sanou selgieh: jälgi- aijoin päivil erähät hüllätäh usko da ruvetah kuundelemah muanittelijoi hengii da karuloin opastandoi.2Niilöin opastandat tullah kielastelijoin kauti, kudamat heitellähes pühikse, kudamien hengi on gu hiilaval ravval poltettu.3Hüö kieltäh naimas da menemäs miehele, kieltäh süömäs erähii süömizii. No Jumal on luadinuh net süömizet sih niškoi, gu net, ket uskotah da tietäh tozi, süödäs da kiitettäs Jumalua.4Kačo gu kai, midä Jumal on luadinuh, on hüvä. Ni mi ei ole hüllättävü, konzu se kiittäjen on otettu -5Jumalan sana da malittu luajitah se pühäkse.

Timofei on Hristosan Iisusan hüvä ruadai

6Gu opastat tädä kaikkie uskovellile, roittos hüvä Hristosan Iisusan ruadai i täütät iččiedäs uskon da hüvien opastandoin sanoil, kudamii müöte sinä elät.7Vältelei jumalattomii da hajuttomii zuakkunoi da harjaita iččie Jumalan uskoh.8Rungan harjaittamizes on vai vähäine hüviä, a Jumalan uskos on hüviä kaikkeh, sehäi uskaldau elaijan nügöi dai iellehpäi.9Tämä sanondu on tozi, i se maksau ottua iččeh.10Sen periähäi müö näimmö vaivua da ponnistelemmokseh, gu nad'eičemmokseh eläväh Jumalah. Häi on kaikkien rahvahien Piästäi, semmite uskojien.

11Nenga n'evvo da opasta.12Älgäh niken paheksikkah sinuu nuoren ijän täh, a ozuta sinä omal elaijal uskojile, kui pidäü paista, kui vediä iččie, kui suvaija, uskuo, püzüö puhtahannu.13Kuni minä en tulluh, pie huoldu Pühien Kirjutuksien luvendas uskojien kanzukunnale, n'evvo da opasta heidü.14Älä jätä dieloh panemattah n'eruo, kudai on sinule annettu Jumalaspäi tulluon sanan kauti, konzu vahnimat pandih käit sinun piäle.15Rua tädä kaikkie, pane sih kai väit, gu sinun edehpäimenendü nägüs kaikile.16Kačo, kui elät da opastat. Püzü nämis n'evvolois, muga ruadajen sinä piästät pahas iččiedäs dai sinun kuundelijoi.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава