Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE FESSALONIKALAZILE

Глава 1

Tervehüöt

1Puavil, Siluan da Timofei tüötäh tervehüttü fessalonikalazien kanzukunnale, kudai eläü Jumalas, meijän Tuatas da Ižändäs Iisusas Hristosas.2Armuo da rauhuttu teile Jumalas, meijän Tuataspäi da Ižändäs Iisusas Hristosaspäi.

Ižändän päivän vuotandu

3Meil pidäü ainos kiittiä Jumalua teijän täh, vellet. Muga pidäügi olla, gu teijän usko ainos vai kazvau da suvaičus toine toizeh liženöü teis kaikis.4Sendäh müö Jumalan kanzukunnis kiitämmö teidü da löühkämmö sil, gu tüö oletto kestäčüt da uskojat kaikis painandois da ahtistuksis, kudamis tüö elättö.5Täs nägüü, mittuine oigei on Jumalan suudo, sendäh gu Häi kaččou teidü pädijöikse omah valdukundah, kudaman täh tüö i näittö gor'ua.

6Jumal on oigei omis ruadolois: Häi maksau ahtistandal teijän ahtistajile,7a teile ahtistettuloile Häi andau huogavuo ühtes meijänke. Se roih sit, konzu Ižändü Iisus omien vägevien anheliloinke jiävihes taivahaspäi8tulikielien keskes da tazuau niilöile, kudamat ei tundieta Jumalua eigo kuunnella meijän Ižändän Iisusan jevangeliedu.9Heijän tazuandakse roih se, gu heidü ijäkse hävitetäh, eroitetah Ižändäs da Hänen suuren väin valgies.10Se roih sit, konzu Häi tulou sennü suurennu päivännü, gu olla omien pühien kunnivoittavannu da kaikkien uskojien ülendettävännü. Tüögi roittokseh heijän keskes, gu uskoitto sih, midä teile sanelimmo.

11Sendäh müö ainos molimmokseh teijän puoles, anna meijän Jumal pidäs teidü moizinnu, kudamii maksoi kuččuo. Molimmokseh, anna Häi omal väil lujendas teijän tahton luadie hüviä da vedäs agjah suate net ruavot, kudamat ozutetah teijän uskuo.12Silleh tüö rubietto ülendämäh Ižändän Iisusan nimie, a Häi - teidü, meijän Jumalan da Ižändän Iisusan Hristosan hüvüttü müö.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава