Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE FESSALONIKALAZILE

Глава 5

Olgua valmehet

1Aijois da aijankohtis ei ole hädiä kirjuttua teile, vellet,2gu tüö iče ülen hüvin tiijättö, Ižändän päivü tulou tiedämättäh, gu varras üöl.3Konzu rahvas sanotah: «Kaikkiel on rauhus, ei ole midä varata», hävitüs tulou heile vuottamattah, kui suandumuokat kohtuzele naizele, i hüö ei piästä pagoh.4No tüö, vellet, etto elä pimies, eigo se päivü voi tavata teidü, gu varras.5Tüö kaikin oletto valgien da päivän lapset. Müö emmo kuulu üöle, emmogo pimiele.6Sikse meil ei pie muata kui muatah muut, a pidäü olla jallas da selgiel piäl.7Net, kudamat muatah, hüö muatah üöl, ket humaloijah – ollah humalas üöl.8A meil, päivän lapsil, pidäü olla selgiel piäl, sellitä uskon da suvaičuksen raudupaidah da ottua šlemakse piäzendän vuotandu.9Jumal ei ole pannuh meidü vihah, a pani suamah piäzendän meijän Ižändän Iisusan Hristosan kauti.10Hristos kuoli meis tuači, gu müö, jallas ollesgo vai kuolendu-unes, voizimmo eliä Hänenke.11Sikse lujendakkua da n'evvokkua toine tostu, mugahäi tüö ruattogi.

Kehitändät da jälgisanat

12Vellet, olgua moizet hüvät, piekkiä hinnois niilöi, kudamat äijäl ruatah teijän keskes, ollah teijän vahnimannu Ižändän nimes da kohendellah teidü.13Ozutakkua heile suurdu kunnivuo da suvaičustu heijän ruavon täh. Eläkkiä keskenäh sovus.14Vellet, kehitämmö teidü: opastakkua vällillizii, ližäkkiä varaččuloile rohkevuttu, avvutakkua vähävägizile da olgua tirpačut kaikkienke.15Kačokkua, gu niken ei maksas pahal pahas ruavos, opikkua ainos luadie hüviä toine toizele dai kaikile rahvahile.

16Olgua vesselät ainos,17moliettokseh heittelemättäh,18kiitäkkiä kaikes. Tädä Jumal tahtou teis, kudamat kuulutto Hristosale Iisusale.19Älgiä sammutakkua Hengie.20Älgiä paheksikkua Jumalan iänenkandajien sanoi.21Kačokkua hüvin kai i otakkua se, mi on hüvä.22Olgua eriže kaikenmoizes pahas.

23Iče rauhan Jumal luajikkah teidü pühikse kaikes, kačokkah da vardoikkah kogo ristikanzua, teijän hengie dai rungua, gu olizitto soimuamattomat meijän Ižändän Iisusan Hristosan tulles.24Teijän Kuččui on surematoi, Häi luadiu sen, midä uskaldi.

25Vellet, moliettokseh meijän puoles.26Luajikkua tervehüöt kaikile vellile pühäl suunannandal.27Ižändän nimes käsken teile lugie tämän kirjazen kaikile vellile.

28Kaikkie hüviä teile meijän Ižändäs Iisusas Hristosaspäi!


предыдущая глава Глава 5 следующая глава