Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE FESSALONIKALAZILE

Глава 4

Mittuine on Jumalan tahton mugaine elaigu

1Sit vie, vellet! Tüö jo opastuitto meis, kui pidäü eliä, gu olla mieldü müö Jumalale, da muga tüö elättögi. No Ižändän Iisusan nimes küzümmö da kehitämmö teidü ainos menemäh parembah päi.2Tiijättöhäi, mittumat käsküt Ižändän Iisusan nimes müö teile annoimmo.3Jumalan tahto on, gu tüö rodizittokseh kaikes pühikse: vältelkiättökseh karguandas;4jogahizel teis pidäü pidiä oma rungu pühännü da čestis,5a ei palua himoloin tules, kui ruatah rahvahat, kudamat ei tundieta Jumalua;6älgäh niken nimis vuarrakkah vellie da älgäh opikkah suaja ičele hüviä hänen vuoh, sendäh gu Ižändü tazuau kaikes moizes, kui müö teile jo ennegi sanoimmo da vakustimmo.7Jumal, näit, kučui meidü elämäh ei riähkähistü, a pühiä elaigua.8Sikse se, kudai hülgiäü nämä käsküt, ei hülgiä ristikanzua, a hülgiäü Jumalan, kudai andau teile Pühän Hengen.

9Uskovellen suvaičendas teile ei pie kirjuttua, Jumalhäi iče opasti teidü suvaiččemah toine tostu.10Muga tüö ruattogi kaikkii uskovellii vaste kogo Makedonies. No müö kehitämmö teidü, vellet, ainos menemäh parembah päi.11Pangua kai väit, gu eliä rauhallizesti, gu ruadua omua dieluo da ičel suaha oma leibü, kui müö käskimmö teile.12Nenga tüö elättö čestil uskomattomiengi silmis, eigo teile pie nikenen abuu.

Konzu Ižändü tulou

13Emmo tahto, vellet, jättiä teidü tiedämättömikse sit, midä rodieu kuolluzile, gu tüö etto pidäs pahua mieldü, kui nuat toizet, kudamat ei voija nad'eijakseh.14Gu kerran Iisus kuoli da nouzi kuollielois, muga kui müö uskommo, sit Jumal Iisusan tulles nostattau kuolluotgi elämäh ühtes Hänenke.15Ižändän sanoin mugah sanommo teile: Müö, elosolijat, kudamat jiämmö tänne Ižändän tulendah suate, emmo ennitä kuolluzii.16Konzu kajahtah käskü, kuuluu ülimäzen anhelin iäni da puhaldau Jumalan torvi, sit iče Ižändü heittüü taivahaspäi, i net, kudamat kuoltih Hristossah uskojinnu, enzimäzikse nostah kuollielois.17Sit meidü, kudamat olemmo elos, vie täl mual, temmatah ilmoih ühtes heijänke vastuamah Ižändiä pilvis. Sit müö voimmo ainos olla ühtes Ižändänke.18Alevutakkua sit toine tostu nämil sanoil.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава