Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE FESSALONIKALAZILE

Глава 1

Algusanat

1Puavil, Siluan da Timofei tüötäh tervehüttü fessalonikalazien uskojien kanzukunnale, kudai eläü Tuatas Jumalas da Ižändäs Iisusas Hristosas. Armuo da rauhuttu teile.

Fessalonikalazien elaigu da usko

2Müö ainos kiitämmö Jumalua teis kaikis, konzu mainičemmo teidü omis malittulois.3Meijän Jumalan da Tuatan ies müö heittelemättäh mustelemmo, kui usko pani teidü dieloh, suvaičus - ruadoh da kui nad'oužu meijän Ižändäh Iisussah Hristossah pani teidü tirpamah.4Jumalale armahat vellet, müö tiijämmö, Häi on teidü vallinnuh,5sendäh gu meijän saneltu jevangelii tuli teijän luo ei vai sanoinnu, a väinke da Pühän Hengenke da ülen uskottavasti. Tiijättö ičegi, kui müö elimmö teijän keskes, teijän hüvüökse.6Teis rodih meijän noudajat da Ižändän noudajat, gu suuren ahtistuksen keskel Pühän Hengen annetul ilol otitto vastah sanan.7Nenga teis rodih moizet, kudamis kai Makedonien da Ahaijan uskojat voijah ottua kuavua.8Teijän keskespäi Ižändän sana kajahtih ei vai Makedonieh da Ahaijah, a kaikkiel muijalgi teijän usko Jumalah tuli tiijokse. Meil ei ole hädiä sanella teijän uskoh näh,9gu kaikin paistah, midä luadii meijän tulendu teijän luo: tüö hülgäittö valehjumalat da kiännüittö sluužimah eläväle toven Jumalale10da rubeitto vuottamah taivahispäi Hänen Poigua, kudaman Häi nosti kuollielois, Iisussua, kudai piästäü meidü tulies vihas.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава