Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE KOLOSSALAZILE

Глава 4

1Ižändät, olgua oigiet omien orjienke, piekkiä heidü kaikkii ühtenjütüi. Mustakkua: teilgi taivahas on Ižändü.

Kehitändüsanat

2Moliettokseh heittelemättäh, molijessas olgua hüväs tolkus da kiitäkkiä Jumalua.3Moliettokseh sit meijängi puoles, anna Jumal avuas veriän Hänen sanan levittämizele, i müö voizimmo sanella peittomielii Hristossah näh, sen sanelendan täh minä olen čieppilöis.4Moliettokseh, gu minä voizin avata net peittomielet rahvahile da paista muga, kui minul pidäs!5Ulgopuolizienke olgua mielevät, konzu kui aigu käsköü.6Olgua ainos hüväsanazet, ühtelläh ližäkkiä sanoih suolua. Pidäü tiediä, kelle kui vastata.

Jälgimäzet sanat da tervehüöt

7Kaikes, mi koskeh minuu, sanelou teile Tihikku, armas uskovelli, surematoi abuniekku da ruadovelli Ižändän ruavos.8Tüönnän händü teijän luo juuri sikse, gu häi vedäs teile viestin meis da alevuttas teijän südämen.9Hänenke tulou surematoi da armas velli Onisimu, kudai on teigäläine. Hüö sanellah teile kaikes, midä tänne kuuluu.

10Teile tüöndäü tervehüttü Aristarhu, kudai istuu türmäs ühtes minunke, da vie Marku, Varnavan sevoitar, kudamah niškoi tüö saitto käsküt. Vastakkua händü, gu tullou.11Tervehüttü tüöndäü Iisus, kudamua sanotah vie Justakse. Hüö ollah aino jevreit, kudamat ruatah ühtes minunke Jumalan valdukunnan hüvüökse, i hüö ollah minule suurennu tuvennu.12Tervehüttü tüöndäü teigäläine Epafras, Hristosan Iisusan käsküläine, kudai ainos malitus toruau teijän täh, gu tüö püzüzittö kaikes hüvännü da lujannu kaikes, mi on Jumalan tahto.13Voin tovestua, kui äijän häi nägöü vaivua teijän täh da niilöin täh, kudamat eletäh Laodikies da Ijerapol'as.14Teile tüötäh tervehüttü armas douhturi Luka, da vie Dimas.

15Tervehüttü Laodikies olijoile vellile, Nimfa-sizärele da uskojien kanzukunnale, kudai kerävüü hänen kois.16Konzu tämä kirjaine roih lugiettu teijän keskes, annakkua se lugiettavakse Laodikien uskojien kanzukunnale, a tüö luvekkua Laodikieh tüöttü kirjaine.17Sanokkua Arhipale: «Musta hüvin ruadua se ruado, kudaman sait Ižändäspäi.»

18Omal käil kirjutan tervehüöt teile minä, Puavil. Mustakkua minun čieppilöi. Armo olgah teijänke.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава