Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE KOLOSSALAZILE

Глава 3

1Gu kerran teidü on ühtes Hristosanke nostatettu kuollielois, ga sit ečikkiä sidä, mi on ülähän, kus Hristos istuu Jumalan oigiel puolel.2Pangua mielet sih, mi on ülähän, älgiä sih, mi on mual.3Tüöhäi oletto kuolluot, i teijän elaigu on Hristosanke peitettü Jumalah.4Konzu Hristos, teijän elaigu, jiävihes, sit tüögi jiävittökseh Hänenke taivahallizes valgies.

5Ga sit tapakkua se, mi teis on muallistu: karguandu, paganruavot, kärvänpiendü, pahat himot da ahnehus, gu ahnehus on valehjumaloile kumardelendu.6Niilöin täh tulou Jumalan viha [kuulemattomien piäle].7Nämil jällil tüögi kävelittö, konzu elittö mostu elaigua.8A nügöi tüö hülläkkiä tämä kai: viha, tabavundu, pahus, toine toizen kiruondu da suuslähtijät huijuttomat sanat.9Älgiä kielastelkua toine toizele. Tüöhäi jaksavuitto vahnas omas ičes da sen ruadolois10da šuoriittokseh uudeh ristikanzah, kudai ainos vai uvvistuu, opastujen parembi tundemah omua Luadijua da roijen Hänen nägüjäkse kuvakse.11Sit enämbiä ei rodei ni gretsielästü ni jevreidü, ni ümbärileikattuu ni ümbärileikkuamattomua, ei varvarua, ei skifua, ei orjua eigo välliä, vai Hristos on kai i kaikes.

12Tüö, Jumalan vallitut, pühät da Hänele armahat, sellikkiä sit žiälöičendäh, kaikkienke hüvännü olendah, nuorembakse heitündäh, hüväsanazuoh da tirpandah.13Tirpakkua da prostikkua toine tostu, hos ollou kel mis moittie tostu. Kui Ižändü prostii teidü, muga prostikkua tüögi.14No kaikis piälimäzikse pangua piäle suvaičendu, kudai hüvin sidou kai ühteh.15Anna teijän südämis pidäü valdua Hristosan rauhus, kudamah teidü on Hristosan rungah kuulujinnu kučuttu. Älgiä unohtakkua kiittiä.16Anna Hristosan sana kaikes sen bohattuos eläü teijän keskes. Opastakkua da n'evvokkua toine tostu kaikel mielevüöl. Kiittäjen südämes Jumalua pajatakkua Hänele psalmoi, ülendüsvirzilöi da pühii pajoloi.17Midä luajitto sanoil libo ruadoloil, luajikkua kai Ižändän Iisusan nimes, kiittäjen Hänen kauti Jumalua, meijän Tuattua.

Kui eliä ühtes

18Akat, kuunnelkua omua ukkuo, muga kui pidäü kuunnella Ižändän uskojil.19Ukot, suvaikkua omua akkua, älgiä olgua händü vaste kovat.20Lapset, kuunnelkua kaikes omii vahnembii, se on Ižändäle mieldü müö.21Tuatat, älgiä ainos čakakkua lapsii, gu heil nivelet ei katkettas.

22Orjat, kuunnelkua kaikes muallizii ižändii, ei vai silmis, gu ugodie, a puhtahas südämes, taivahallistu Ižändiä varaten.23Olletto hos midä ruadamas, ruadakkua kai kaikes südämes, kui luadizitto Ižändäle, a ei rahvahile.24Tüö tiijättö, tüö suatto Ižändäs palkakse kodivuitin. Tüöhäi sluužitto Ižändäle Hristosale.25Viärüönluadii suau palkan omii ruadoloi müö, sendäh gu Jumal ei kačo čomah rožah.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава