Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE KOLOSSALAZILE

Глава 2

1Tahton, ku tiedäzittö, kui lujah minä ponnistelemmos teijän täh, laodikielazien täh da kaikkien muijien täh, kudamat nikonzu silmü silmäh ei nähtü minuu.2Tahton, gu suvaičuksel ühtistetüt heijän südämet suadas rohkevuttu da gu hüö suadas suuri da süvä ellendüs. Sit hüö tiijustetah Jumalan peittomielet - se on Hristos,3kudamah kai mielevüön da tiijon elot on peitettü.4Sanon tämän sikse, gu niken ei muanittas teidü viizahil paginoil.5Hos minä rungači en ole teijän keskes, no hengel olen teijänke da olen hüväs mieles, gu näin, mittuine hüvä sobu on teijän keskes da mittuine luja on teijän usko Hristossah.

Jumal luadii teidü eläväkse ühtes Hristosanke

6Sendäh, muga, kui otitto omakse Hristosan Iisusan, Ižändän, mugai eläkkiä Hänes.7Juurrukkua Häneh, nostakkua oma elaigu Hänen varah da kazvakkua lujikse uskos, kui teile opastettih. Anna teijän südämes on kohurilleh kiitändüsanua.8Vardoikkuattokseh, gu niken ei vedäs teidü bokkah filosoufiel da tühjil muanittelendoil, kudamien pohjannu ollah rahvahan opastandat da tämän ilman väit, a ei Hristos.9Hänes eläü kai Jumalan täüdehüs rungači,10i teil on täüdehüs Hänes. Häi on kaikkien valloin da vägilöin piä.11Häneh teidü ühtüttäü ümbärileikkuandu, kudai ei ole luajittu ristikanzan käzil. Teil on Hristosan ümbärileikkuandu, riähkähizen oman ičen jaksandu.12Ristijes teidü ühtes Hänenke pandih muah i ühtes Hänenke nostatettih kuollielois, gu uskoitto Jumalan vägeh, Hänen, kudai nostatti Hristosan kuollielois.13Tüö olitto kuolluot omien riähkien periä da sen periä, gu olitto ümbärileikkuamattomat, no Jumal luadii teidü eläväkse ühtes Hristosanke. Häi prostii meile kai riähkät.14Häi hävitti käskülöinneh sen kirjutuksen, kudai viärittäü meidü, da luadii sen tühjäkse sil, gu nuagličči sen ristah.15Häi luadii väittömikse vallat da väit, da huigai heidü kaikkien ies, gu luadii Hristosas niilöin voittajan.

16Anna sit niken ei suudi teidü sit, midä tüö süöttö da juotto, kui piettö pruazniekkoi, uvvenkuun da suovatan päiviä.17Net kai ollah vai sen kuvahaine, mi on tulemas; a Hristosan rungu on tovelline.18Anna teil ei kiško voittajan palkua niken, ken suvaiččou heitelläkseh pienembäkse, palvou anheliloi da eläü omis nägülöis. Moizen ristikanzan luajitah ülbiekse hänen omat tühjät mielet.19Häi ei ole kiini Hristosas, kudai on piä da kudai pidäü huoldu kogo rungas, pidäü sen tukus nivelien da pelvahien vuoh, i muga se rungu kazvau, kui tahtou Jumal.

Ristitün uuzi elaigu

20Gu kerran tüö kuolitto ühtes Hristosanke da piäzittö tämän ilman vägilöin käzis, mikse iellehgi elättö muga, buite kuulutto täh muailmah, da heitüttö moizile käskülöile kui21«älä tartu», «älä opi», «älä koske»?22Nämä käsküthäi koskietahes sidä, mi piettüü hävieü. Net ollah vai rahvahan käsküt da opastandat.23Nämä käsküt ozutetahes mielevinnü omaluajitun jumalallizuon, alendumizen da rungan muokkuandan täh, no niilöis ei ole nimittumua abuu, gu pidiä käzis rungan himoloi.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава