Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE KOLOSSALAZILE

Глава 1

Tervehüöt

1Puavil, Jumalan tahtos Hristosan Iisusan apostol, da velli Timofei2tüötäh tervehüttü Jumalan rahvahale, Hristossah uskojile vellile Kolossah. Armuo da rauhuttu teile Jumalas, meijän Tuataspäi.

Puavil kiittäü kolossalazii

3Ainos, konzu molimmokseh teijän puoles, müö sanommo passibot Jumalale, meijän Ižändän Iisusan Hristosan Tuatale.4Müö kuulimmo, gu tüö uskotto Hristossah Iisussah da suvaičetto kaikkii jumalanuskojii.5Usko da suvaičus ollah teil, gu tüö nad'eičettokseh sih, mi vuottau teidü taivahis. Täh nad'oužah näh tüö kuulitto jo toven sanas, jevangelies,6kudai tuli teijän luo. Juuri muga kui kaikkiel muailmas se sana tuou andimii da levieü, muga se ruadoi teijängi keskes sit päiväs lähtijen, konzu kuulitto sen da tiijustitto Jumalan hüvüön juuri moizennu, mittuine se toven on.7Epafras, kudamas tüö sen kuulitto, on meijän kallis ruadovelli da surematoi Hristosan käsküläine teijän hüvüökse.8Häi saneli meile suvaičukseh näh, kudaman Hengi nostatti teis.

Hristos da Hänen ruado

9Sendäh, sit päiväspäi, konzu kuulimmo täs kaikes, müögi heittelemättäh molimmokseh teijän puoles da küzümmö teile äijän Hengespäi tulluttu mielevüttü da ellendüstü, gu tüö tiijustazitto loppuh suate Jumalan tahton.10Molimmokseh, gu tüö eläzittö Ižändäle kunnivokse, kaikes Hänele mieldü müö, da gu tuozitto andimii kaikenjüttümäl hüväl ruavol da kazvazitto Jumalan tundemizes.11Anna Hänen taivahallizen valgien vägi kaikkeh luaduh lujendau teidü, gu tüö tirpazitto da kestäzittö kaikes.12Hüväl mielel kiitäkkiä Tuattua, kudai luadii teidü pädijöikse suamah sen kodivuitin, kudai roih jumalanuskojile valgien valdukunnas.13Häi piästi meidü pimien vallas da siirdi meidü oman armahan Poijan valdah.14Poijan täh müö piäzemmö välläle - meijän riähkät meile prostitah.15
Häi on nägümättömän Jumalan nägüjü kuva,
enzimäine, rodinuhes enne kaikkie luajittuu.16Hänen kauti on kai luajittu,
midä on taivahis dai mual,
nägüjü dai nägümätöi,
valdusijat dai herruot,
vallat dai väit –
kai on luajittu Hänen kauti
da Häneh niškoi.
17Häi oli enne kaikkie muudu,
i Hänes kai püzüü tukus.
18Häi on rungan piä,
a rungu on uskojien kanzukundu.
Häi on algu.
Häi enzimäzikse nouzi kuollielois,
gu olla kaikes enzimäzennü.
19Jumal kačoi hüväkse,
gu Hänes olis kai Jumalan täüdehüs,20da gu Jumal, Hänen ristan verel rauhan luadihuu,
Hänen kauti tuos iččehke sobuh kai,
midä on mual dai taivahis.

21Tüögi olitto enne vierahat da vihamielizet Jumalale teijän pahoin ruadoloin täh.22A nügöi, konzu Hristos omas rungas tirpi kuolendutuskat, Jumal tuli sobuh teijänke, gu azettua teidü pühännü, vijattomannu da viärüöttömännü iččeh edeh.23Teil vai pidäü seizuo lujannu uskon alustal, ei ni lekahtuakseh sit nad'oužas, kudai rodih teis jevangelien kuultuu. Tämä jevangelii on saneltu kaikile luajittuloile taivahan al, a minä, Puavil, rodiimmos sen ruadajakse.

Apostol ruadau kirikköh niškoi

24Nügöi olen hüväs mieles, gu tirpan gor'ua teijän hüvüökse. Midä Hristosan ahtistuksis vie ei tävvü, sen minä täütän omas rungas Hänen rungan hüvüökse. Hänen rungu on uskojien kanzukundu.25Minus on roinnuh sen ruadai, konzu Jumal omien tahtoloin mugah andoi minule ruavokse loppuh suate sanella teile Hänen sana,26net peittomielet, kudamat oldih salvačis aijoin alluspäi, polves polveh, i kudamat Jumal nügöi avai Hänen uskojile.27Häi tahtoi, gu hüö tiijustettas, mittuine kummansuuri on tämä kaikile rahvahile avattavu peittomieli: Hristos eläü teijän keskes*a, i sikse teidü vuottau taivahalline valgei.28Häneh näh müö sanelemmo, müö n'evvommo da opastammo jogahistu kaikel mielevüöl, gu azettua joga ristikanzu Jumalan edeh vadrastunnuonnu Hristosas.29Sih niškoi minä murran da ponnistelemmos kaikel Hänen väil, kudai ruadau minus.


*a 1:27 Sanat «Hristos eläü teijän keskes» voibi kiändiä sežo «Hristos eläü teis».

предыдущая глава Глава 1 следующая глава