Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE FILIPPALAZILE

Глава 2

Kui Hristos alendau iččie

1Gu kerran ühtündü Hristossah andau rohkevuttu i Hänen suvaičus urostau, gu kerran Jumalan Hengi ühtüttäü meidü i müö olemmo lämminsüdämellizet toine tostu vaste da žiälöičemmö toine tostu,2ga luajikkua sit minun hüvä mieli juuri tävvekse sil, gu oldas teil ühtet mielet, üksi suvaičus da gu eläzittö sobuh da üksismielin.3Älgiä luajikkua nimidä iččehpäi duumaijen da iččie suvaijen, a heitükkiä toine toizen ies da piekkiä tostu parembannu iččie.4Älgiä tabailkua vai ičele hüvüttü, duumaikkua toizengi hüvüttü.5
Anna teilgi on moine mieli, mittuine oli Hristosal Iisusal:
6Hänel oli Jumalan nägö,
no Häi ei rippunuh oigevuos
olla Jumalan verdaine.
7Häi andoi iäre sen, mi Hänel oli,
da otti käsküläzen nävön,
rodih ristikanzan moizekse.
Häi eli ristikanzannu rahvahan keskes,
8Häi heitüi nuorembakse
da oli sanankuulii kuolendah suate,
ristukuolendah suate.
9Sendäh Jumal ülendi Händü
ülembäkse kaikkii
da andoi Hänele nimen,
kaikkii muidu nimii korgiemban.
10Anna Iisusan nimen ies
painuu joga polvi,
kui taivahas, mugai mual dai muan al,
11i anna joga suu sanou
Tuatan Jumalan kunnivokse:
«Iisus Hristos on Ižändü.»

Jumalan lapset muailmas

12Sendäh, armahat minun, kui tüö ainos kuundelitto minuu, konzu olin teijän luo, kuunnelkua vie parembi nügöi, konzu en ole teijänke: varaten da vabisten ponnistelkuattokseh, gu vediä loppuh oma piäzendü.13Jumalhäi panou teidü tahtomah dai ruadamah omien hüvien mielien mugah.14Luajikkua kai kurkettamattah da kiistämättäh,15gu ei olis mis teidü soimata da gu olizitto puhtahat da vijattomat Jumalan lapset tämän muanittajan da koiravunnuon rahvahanpolven keskel. Tüö läpetättö heijän keskes gu tiähtet taivahas,16gu riputto elaijan sanas, i minä voin Hristosan päivännü löühkiä, gu en tühjiä juossuh da en tühjiä murdanuh.17No hos minun veri valutettas sen žertvan piäle, kudaman tuon, konzu sluužin teijän uskole, minä üksikai olen hüväs mieles da pien iluo kaikkien teijänke.18Mugai tüö piekkiä iluo da olgua hüväs mieles minunke.

Timofei da Epafrodit

19Nad'eičemmos Ižändäh Iisussah da uskon, voin terväh tüöndiä Timofeidu teijän luo. Ku tiijustan, kui sie dielot ollah, sit minägi suan rohkevuttu.20Minul ei ole nikedä hänen jüttümiä, ken nenga tovel pidäs huoldu teijän dielolois,21gu kaikin huolitah vai omua, a ei Iisusan Hristosan dieloloi.22Tüö tiijättö, mittuine surematoi ruadai on Timofei: minunke ühtes häi ruadoi jevangelien hüvüökse, kui ruadas poigu tuatanke.23Smietin, voin tüöndiä händü matkah kerras, ku vai näin, midä minule rodieu.24Lujah uskon, minulegi Ižändü andau piästä terväh teijän luo.

25Nügöi minä näin, pidäü tüöndiä teijän luo Epafrodittua, minun vellie ruavos dai toris, kudamua tüö tüönnittö ruadamah minule, konzu minule pidi abuu.26Häi sendäh atkaloičeh teidü da tuskičeh, gu tüö saitto tiediä hänen voimattomukseh näh.27Häi tovengi oli voimatoi, oli ihan kuolemas, no Jumal žiälöičči händü, i ei vai händü, a minuugi, eiga minule roinnus uuttu tuskua endizien ližäkse.28Sendäh minä huolitan tüöndiä händü järilleh, gu uvvessah händü nähtüü tüö ihastuzitto dai minulgi olis vähembi gor'ua.29Ga sit vastakkua händü Ižändän täh hüväl mielel da piekkiä počotas hänen jüttümii!30Häi, näit, oli surman pardahal Hristosan ruavon täh, vähäs ei andanuh omua hengie, gu avvuttua minuu sit, mis tüö etto voinnuh avvuttua.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава