Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE FILIPPALAZILE

Глава 1

Tervehüöt

1Puavil da Timofei, Hristosan Iisusan käsküläzet, tüötäh tervehüttü kaikile Filippas eläjile Hristossah Iisussah uskojile da uskojien kanzukunnan kaččojile da diakonoile.2Armuo da rauhuttu teile Jumalas, meijän Tuataspäi, da Ižändäs Iisusas Hristosaspäi.

Puavilan malittu filippalazien puoles

3Kiitän minun Jumalua ainos, konzu mustan teidü.4Ainos, konzu molimmos teijän kaikkien puoles, panen malittuu hüväs mieles,5sendäh gu alguudah müö olitto dai nügöi oletto ühtes meijänke jevangeliedu levittämäs.6Minä lujah uskon sih, gu Jumal, kudai pani alguh teis oman hüvän ruavon, vedäü sen loppuh Hristosan Iisusan tulendupäiväh suate.7Hüvin se i on minul muga duumaija teis kaikis, gu tüö oletto minun südämes, i ollen minä hos türmäs libo puolistamas da lujendamas jevangeliedu, tüö kaikin oletto minunke vuittiniekat Jumalan hüvüös.8Jumal nägöü, kui minä atkaloičemmos da suvaičen teidü kaikkii muga, kui suvaiččou teidü Hristos Iisus.9Molimmos vie, gu teijän suvaičus kazvas da andas teile ainos vai enämbän tieduo da ellendüstü kaikes,10sit tüö tiijustazitto, mi on paras, da olizitto puhtahannu da soimuamattomannu Hristosan päiviä vuottajes,11da olizitto tävvet oigien elaijan andimii, kudamat roitahes Iisusan Hristosan kauti Jumalan kunnivokse da kiitändäkse.

Elaigu on Puavilale Hristos

12Vellet, tahton, gu tiedäzittö: se, midä minule rodih, avvutti jevangeliele mennä edehpäi.13Kai dvorčan vardoiččijat dai kaikin muut nähtih: minä olen čieppilöis Hristosan täh.14Äijät tägäläzet vellet uskojen Ižändäh suadih minun čieppilöin periä rohkevuttu i sanellah Jumalan sanua varuamattah da vie endistü julgiembah.15Erähät, toven sanuo, sanellah jevangeliedu Hristossah näh vai sendäh, gu vihatah meidü da tahtotah riijellä, no toizet sanellah puhtahal mielel.16Nämä toizet ruatah sidä suvaičuksen täh, gu tietäh: minä olen pandu puolistamah jevangeliedu.17A net enzimäzet sanellah Hristossah näh vai iččie duumaijen da pahua tahtojen, hüö smietitäh, tuvvah sil sanelendal minule tuskua minun čieppilöis.18Olgah kui tahto, no minä olen hüväs mieles, vai saneltas Hristossah näh luaduh libo toizeh, viizastellen libo oigieh.

Minä voin iellehgi olla hüväs mieles,19gu tiijän, teijän malittuloin vuoh da Iisusan Hristosan Hengen avul kai tämä roih minule piäzendäkse.20Vuotan da nad'eičemmos äijäl, gu minule ei rodei nimis huigei, a voin nügöigi, kui ainos, olla rohkiennu da tuvva kunnivuo Hristosale, elänen libo kuollen.21Minule elaigu on Hristos, a kuolendu - voitto.22No ku minul pidänöü vie eliä täs rungas, sit rodieu hüödüü minun ruavole. En tiijä, kudai vallita,23olen keskele kavonnuh. Tahtozin lähtie tiäpäi da olla Hristosanke, se olis äijiä parembi.24No teijän täh on parembi, gu minä jiän eloh.25Lujah uskon sih, i sendäh tiijän, jiän tänne da olen teijän kaikkienke, gu tüö menizittö edehpäi uskos da suazitto sit hüviä mieldü.26Sit tüö voitto minun periä vie enämbäl pidiä hüviä mieldü Iisusas Hristosas, konzu minä uvvessah tulen teijän luo.27Teil vai pidäü vediä iččie Hristosan jevangelien hinnan mugah. Piäzengo minä teijän luo vai en, näingo teidü vai en, no tahtozin kuulta, gu tüö hengel oletto ühtes da üksimielizesti toruatto jevangelien da uskon puoles,28i etto anna vastustajile nimih luaduh pöllättiä iččie. Se on heile häviendän merki, a teile piäzendän merki, i se on Jumalaspäi.29Teile, näit, on annettu Hristosan täh ei vai uskuo Häneh, a vie tirpua gor'ua Hänen täh.30Tüö oletto moizes toras, kudamas enne näittö minuu, da kudamas, kui nügöi kuuletto, minä viegi olen.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава