Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE EFESALAZILE

Глава 5

Eläkkiä valgien lapsinnu

1Ga sit otakkua kuavua Jumalas, olettohäi tüö Hänen armahat lapset.2Eläkkiä suvaijen toine tostu, muga kui Hristos suvaičči meidü da andoi oman hengen meijän täh hüväle tulijakse lahjakse da žertvakse Jumalale.3Karguandas da nimis paganas libo ahnehuos ei pidäs ni paista teijän keskes, se ei päi jumalanuskojile.4Mugai ei pätä mattisanat, tühjät paginat da korondat, a parembi pätäh kiitändüsanat.5Tüöhäi hüvin tiijättö, gu ni ühtel karguajal libo jumalattomal ei rodei kodivuittii Hristosan da Jumalan valdukunnas i ni ahnahal, kudai nimil ei eruo valehjumaloile kumardelijas.6Älgiä annakkua nikelle muanittua teidü tühjil paginoil; niilöin täh Jumalan viha tulou kuulemattomien piäle.7Püzükkiä eriže moizis ristikanzois.

8Enne tüö olitto pimei, a nügöi Ižändäh ühtühüü tüö oletto valgei. Eläkkiä valgien lapsinnu,9sikse gu valgien andiminnu on kai, mi on hüvä, oigei da tozi.10Kaikelleh kačokkua, mi on Ižändäle mieldü müö.11Älgiä ühtükkiä pimien ruadoloih, net ei tuvva hüvii andimii, a parembi tuogua net ruavot päivänvalgieh.12Huigei on sanellagi, midä nengomat ristikanzat ruatah peitoči.13No kai ozutahes, konzu valgei sen avuau,14sikse gu valgei on se, mi luadiu kaiken nägüväkse. Sanotahhäi:
- Havaču, maguaju,
da nouze kuollielois,
i Hristos on sinule valgiennu!

15Sit kačokkua hüvin, kui elättö: älgiä eläkkiä gu mielettömät, eläkkiä gu mielevät,16pangua hüväh dieloh oma aigu, gu tämä aigu on paha.17Älgiä sit olgua hajuttomat, a ellendäkkiä, mi on Ižändän tahto.18Älgiä juogua viinua humalah suate, se vedäü elämäh vällil veriälöil, a täütükkiä Hengel,19pajatakkua ühtes psalmoi, ülendüsvirzilöi da pühii pajoloi. Pajatakkua da ülendäkkiä Ižändiä kaikel südämel,20ainos da kaikes kiitäkkiä Jumalua, meijän Tuattua, meijän Ižändän Iisusan Hristosan nimes.

Sana akoile dai ukkoloile

21Heitükkiä toine toizele Hristossua varaten.22Akat, heitükkiä omale ukole, kui heitüttö Ižändäle,23sikse gu ukko on akan piä, muga kui Hristos on uskojien kanzukunnan piä; onhäi Häi kanzukunnan, oman rungan, Piästäi.24Kui uskojien kanzukundu heittüü Hristosale, mugai akal pidäü kaikes heittüö ukole.

25Ukot, suvaikkua omua akkua, kui Hristos suvaičči uskojien kanzukundua da andoi oman hengen sen puoles,26gu luadie se pühäkse. Häi pezi sen puhtahakse viel da sanal,27gu panna se iččeh edeh kaikes čomuos - pilkazettomannu, ruppizettomannu da kaikes vijattomannu, pühännü da moittimattomannu.28Muga ukkoloilgi pidäü suvaija omua akkua gu omua iččie. Ken suvaiččou akkua, se suvaiččou iččie.29Eihäi niken nikonzu vihannuh omua rungua, no jogahine süöttäü da ämmättäü sidä, juuri muga kui Hristos uskojien kanzukundua30- omua rungua, kudamah müö kuulummo.31«Sikse mies jättäü tuatan da muaman da ühtüü akkah, i hüö kahtei roijah ühtekse.»32Tämä peittodielo on suuri: minä pagizen täs Hristossah da uskojien kanzukundah näh.33Üksikai se koskou teidügi kaikkii: jogahizel pidäü suvaija akkua gu omua iččie, a akal pidäü počitoija omua ukkuo.


предыдущая глава Глава 5 следующая глава