Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE EFESALAZILE

Глава 4

Hristosan kirikön ühtehüs

1Ga sit minä, kudai olen Ižändän täh türmäs, kehitän teidü elämäh muga, kui pidäü eliä Jumalan kučuttuloil.2Heitükkiä kaikes toine toizele, olgua hüväsanazennu da tirpačunnu, suvaijen kestäkkiä toine tostu.3Pangua kai väit, gu suas pidiä Hengen annettu ühtevüs rauhuon vuoh.4On vai üksi rungu da üksi Hengi, muga kui on üksi se, mih teidü kučuttih nad'eimahes.5
On vai üksi Ižändü, üksi usko, üksi ristindü!
6On vai üksi Jumal, kaikkien Tuatto!
Häi on kaiken piäl, menöü kaikkeh da on kaikes.

7No jogahizele meis on annettu lahjakse n'ero sen mugah, kui Hristos on kaččonuh andua.8Onhäi sanottu:
- Häi nouzi üläh,
otti kerale kiiniotettuloi,
andoi lahjat rahvahile.

9Eigo tämä «Häi nouzi» merkiče sidä, gu Häi enne oli heittünüh alah, muan alimazih kohtih?10Kudai heitüi alah, on se samaine, kudai nouzi üläh, kaikkii taivahii korgiembale, da täütti kaiken.11Häi andoi üksile n'eron olla uskojien kanzukunnas apostolannu, toizile andoi n'eron olla Jumalan iänenkandajannu, erähile - jevangelistannu, erähile - kanzukunnan kaččojannu da opastajannu,12- i kai se, gu valmistua jumalanuskojat sluužinduruadoh, Hristosan rungan nostanduruadoh,13kuni kaikin emmo ühtü uskos da Jumalan Poijan tundemizes. I muga müö vadrastummo da roimmokseh täüzi-igäzet, Hristosan täüdehüöh suate kazvanuot.14Sit müö jo emmo ole gu pienet lapset, kudamat häilütäh čurah toizeh kaikenjüttümien opastandutuulien kanneltavannu da kudamat ollah ounastelijoin da muanittelijoin vedeltävännü.15Sit müö püzümmö toves da suvaičendas i kaikelleh kazvammo kiini Hristossah, Häneh, kudai on piä.16Häi sidou ühteh kaiken rungan da kaikkien nivelien vuoh pidäü sidä tukus, sen joga kohtaine ruadau omua ruaduo, i nenga rungu kazvau da kohenou suvaičendas.

Uuzi elaigu Hristosas

17Sendäh minä sanon teile lujah Ižändän nimes: älgiä enämbiä eläkkiä kui Jumalua tundemattomat eletäh! Heijän duumat ollah tühjät,18heijän mielet ollah pimiet, hüö on vieravuttu jumalahizes elaijas, sikse gu ollah tiedämättömät, da südämet heijän on kovettu.19Hüö ollah huijuttomat, hüö heitüttih elämäh vällil veriälöil da ollah täüdümättömät kaikenjüttümis paganruadolois.20No ei teile nengostu opastettu Hristossah näh!21Onhäi teile saneltu Hänes, teile on opastettu se tozi, kudai Iisusas on.22Teidü opastettih hülgiämäh endine elaigu, teis olii vahnu ristikanzu, kudamua loppietah muanittelijat himot.23Otakkua uvvet mielet, uuzi hengi,24šuoriettokseh uudeh ristikanzah, kudai on luajittu Jumalan kuvan mugah, elämäh pühiä elaigua oigiel da tovel.

25Hülläkkiä sit kielastus, paiskua tottu toine toizenke, gu müö olemmo ühtü rungua.26Suuttuhuugi älgiä luajikkua riähkiä. Luajikkua sobu, enne ku päiväine laskeh,27älgiägo annakkua sijua pahalazele.28Varras anna ei varrasta enämbiä, a parembi menöü ruadoh, ruadau omil käzil putin ruaduo, sit on mis andua niilöilegi, kel on hädä.29Anna nimittuine paha sana ei lähte teijän suus, a paiskua sidä, mi on hüvä, mi avvuttau i roih kuulijoile hüväkse.30Älgiä tuogua pahua mieldü Jumalan Pühäle Hengele, kudai on annettu teile pečatikse sih päiväh niškoi, konzu meidü piästetäh välläle kaikes pahas.31Älgiä piekkiä vihua vačas, hülläkkiä tabavundu, suutundu, heitäkkiä riidelendü, toine toizen kiruondu, olgah kai paha eriže teis.32Olgua hüvät toine tostu vaste, žiälöikkiä da prostikkua toine tostu, muga kui Jumalgi prostii teidü Hristosan täh.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава