Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE EFESALAZILE

Глава 3

Apostolan ruado

1Juuri sendäh minä, Puavil, kudai Hristosan Iisusan tahtos olen kiiniotettu teijän, vierasheimolazien täh, molimmos Jumalale.2Tiettäväine, tüö kuulitto niilöis Jumalan mielis, kudamat Häi omas hüvüös andoi minule teih niškoi.3Jiävindän kauti minule on avattu nämä peittomielet, kui minä jo lühüösti kirjutin teile.4Tädä lugijes tüö voitto nähtä, kui hüvin minä olen peril peittomielis Hristossah näh.5Mennüzien polvien aigah niilöi ei annettu tiediä rahvahale, no nügöi Hengi avai net Hristosan pühile apostoloile da iänenkandajile.6Net ollah täs: jevangelien vuoh Jumal andau kodivuitin Händü tundemattomile rahvahile ühtenjütüi jevreilöinke, net dai nämä ollah ühtü rungua, i üksi sama uskalmo koskeh heidügi Hristosan Iisusan täh.7Minä rodiimmos tämän jevangelien levittäjäkse Jumalan n'eruo müö, kudaman Häi omas hüvüös andoi minule omal väil.

8Minule, pienimäzele kaikis jumalanuskojis, on annettu tämä n'ero - sanella Jumalua tundemattomile rahvahile jevangeliedu Hristosan arbuamattomah bohattuoh näh9i avata kaikile, kui Jumalan peittomielet tullah tovekse. Jumal, kaiken luadii, on aijoin allus pidänüh niilöi peitos.10Nenga Jumalan monenluaduine mielevüs avavuu nügöi uskojien kanzukunnan kauti muan da taivahan keskes olijoile vallanpidäjile da valloile.11Se on Hänen ilmanigäine tahto, kudamal pidi stuaniekseh meijän Ižändän Iisusan Hristosan kauti.12Gu müö olemmo Hristosas da uskommo Häneh, müö voimmo julgieh da suremattah tulla Jumalan luo.13Sendäh minä sanon teile: älgiä piekkiä pahua mieldü, hos minä tirpan gor'ua teijän täh. Se roih teile kunnivokse.

14Sendäh minä painun polvilleh Tuatan edeh,15kudamas joga tuatto taivahis dai mual sai tuatan nimen.16Molimmos, gu Häi oman agjattoman valgien mugah omal Hengel lujendas teijän hengie, gu se suas vägie.17Molimmos, gu Hristos uskol eläs teijän südämes, a suvaičus olis teijän elaijan alustu da kazvon juuret.18Sit tüö ühtes kaikkien jumalanuskojienke voitto ellendiä, mittuine levei, pitkü, korgei da süvä on Hristosan suvaičus,19da voitto tiediä sen suvaičuksen, hos se on kaikkie tieduo korgiembi. Muga tüö täütüttö kaikel Jumalan täüdehüöl.

20Jumalale, kudai meis ruadajal väil voibi luadie äijiä kerdua enämbän, migu müö maltammo pakita libo duumaija,21Hänele kunnivo uskojien kanzukunnas da Hristosas Iisusas polves da polveh, ainos dai ilmazen ijän! Amin'.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава