Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE EFESALAZILE

Глава 2

Surmas elaigah

1Tüö olitto kuolluot omien hairahtuksien da riähkien periä,2kudamien vallas tüö enne elittö tämän muailman luaduh. Tüö kuundelitto ilman valloin ižändiä, sidä hengie, kudai nügöigi ruadau omua ruaduo sanankuulemattomis.3Heijän keskes müögi kaikin enne elimmö rungan himoloin vallas, ruavoimmo muga, kui tahtoi meijän rungu da mieli, i olimmo roindua müö Jumalan vihan al kui i muut.4No Jumalal on äijü armuo, i Häi suvaičči meidü muga äijäl,5ga luadii meidü, kudamat olimmo kuolluot omien hairahtuksien periä, elävikse ühtes Hristosanke. Hänen hüvüöl tüö oletto piässüöt.6Jumal elavutti meidü ühtes Hristosan Iisusanke i andoi meile ühtes Hänenke sijan taivahas,7gu tulielois muailmois ozuttua, mittuine agjatoi on Hänen armo, mittuine suuri on Hänen hüvüs, gu andoi meile Hristosan Iisusan.8Jumalan hüvüöl, uskon kauti, tüö oletto piässüöt. Se piäzendü ei tulluh teispäi, se on Jumalan lahju.9Se ei tulluh teijän ruadoloin periä, anna niken ei löühkä.10Müö olemmo Jumalan käzien ruado, Hristosas Iisusas luajitut ruadamah hüvii ruadoloi, kudamat Jumal meih niškoi ielpäi varusti.

Hristos ühtüttäü uskojii

11Ga sit mustakkua, tüö olitto roindua müö Jumalua tundemattomat rahvahat, ümbärileikkuamattomat - nengahäi teidü nimitettih jevreit, kudamii sanotah ümbärileikattuloikse heijän rungah luajitun ümbärileikkuandan täh.12Mustakkua, silloi tüö olitto Hristosattah, etto kuulunuh Izrail'an rahvahah. Teile ei kuuluttu net uskalmot, kudamil Jumal sidoi iččie omah rahvahah, i tüö elittö täs muailmas nad'oužattah dai Jumalattah!

13A nügöi Hristosas Iisusas tüö, kudamat olitto loitton Jumalaspäi, piäzittö Hänen lähäle Hristosan veren hinnal.14Hristos on meijän rauhus. Häi luadii ühtekse jevreit dai toizet rahvahat. Omal kuolendal Häi murendi vihan seinän, kudai eroitti meidü.15Häi kumai Zakonan sen käskülöinke da opastandoinke, gu omas rungas luadie jevreit dai Jumalua tundemattomat rahvas ühtekse uvvekse ristikanzakse da suaja rauhus.16Ristal kuoltes Häi omas rungas sovitti mollembat rahvahat Jumalanke i nenga loppi vihan.17Häi tuli sanelemah hüviä viestii rauhah niškoi teile, ket olitto loitton, dai niilöile, kudamat oldih lähäl.18Sit Hänen kauti müö mollei ühten Hengen vuoh piäzemmö Tuatan luo.19Muga tüö jo etto ole vierahat da tulolazet, a kuulutto Jumalan pühäh rahvahah da Jumalan pereheh.20Tüö oletto kivinnü sit kois, kudaman aluskivinnü ollah apostolat da Jumalan iänenkandajat i kudaman čuppukivennü on iče Hristos Iisus.21Hänen vuoh kogo taloi püzüü püstüi i kazvau Ižändäle pühäkse jumalankoikse.22Hänes teidügi otettih kivikse sidä eloisijua nostajes, kudamas Jumal eläü oman Hengen kauti.


предыдущая глава Глава 2 следующая глава