Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE EFESALAZILE

Глава 1

Tervehüöt

1Puavil, Jumalan tahtos Hristosan Iisusan apostol, tüöndäü tervehüttü Efesas eläjile jumalanuskojile, kudamat suremattah uskotah Hristossah Iisussah.2Armuo da rauhuttu teile Jumalas, meijän Tuataspäi, da Ižändäs Iisusas Hristosaspäi!

Puavil kiittäü Jumalua

3Ülendettü olgah meijän Ižändän Iisusan Hristosan Jumal da Tuatto! Häi on Hristosan kauti blahoslovinnuh meidü kaikil Hengespäi tulluzil hüvüzil, midä on taivahallizis muailmois.4Häi valličči meidü Hristosas jo enne ilmoin alguu, gu olizimmo müö pühät da vijattomat Hänen ies da eläzimmö suvaičukses.5Jumal jo ielpäi lepii meidü rodiemah Hänen omikse lapsikse Iisusan Hristosan kauti, moine oli Hänen hüvä tahto.6Ga kiitäkkiämmö sit Jumalua Hänen sanomattoman suuren hüvüön täh, kudaman Häi andoi meile oman armahan Poijan kauti.

7Hristosan veren hinnal müö olemmo piästetüt välläle da saimmo prosken'n'an hairahtuksis. Moine agjatoi on Jumalan hüvüs,8kudamua Häi kaikes omas mielevüös da ellendükses on andanuh meile žiälöiččemättäh.9Häi jiävii meile oman peitospietün tahton, kudaman Häi omas hüvüös jo ielpäi kačoi täüttiä Hristosan kauti,10konzu aijat täütütäh: Hänen mieli oli suaja Hristosas ühteh kai, midä on taivahis dai mual.

11Hristosas müö saimmo kodivuitin, muga kui Jumal oli ielpäi kaččonuh da pannuh - Häi, kudai luadiu muga, ga kai rodieu Hänen tahton da piätöksen mugah.12Sikse meil, kudamat enzimäzinnü panimmo nad'oužan Hristossah, pidäü eliä muga, gu meijän elaigu menis Jumalan taivahallizen valgien ülendämizekse.13Hristosas tüögi saitto pečatikse uskaldetun Pühän Hengen, konzu kuulitto toven sanan, hüvän viestin teijän piäzendäh näh, da rubeitto uskomah Häneh.14Se Hengi on annettu meile uskalmokse meijän kodivuitis sih suate, kuni Jumal ei piästä välläle omua rahvastu - kai Hänen taivahallizen valgien ülendämizekse.

Puavilan malittu

15Sendäh minägi, ku kuulin, kui tüö uskotto Ižändäh Iisussah da suvaičetto kaikkii jumalanuskojii,16heittelemättäh kiitän Jumalua teijän täh, konzu mainičen teidü omis malittulois.17Minä molimmos, gu meijän Ižändän Iisusan Hristosan Jumal, taivahallizen valgien Tuatto, andas teile mielevüön da jiävindän Hengen, gu tüö opastuzitto tiedämäh Händü,18i Häi avuas teijän südämen silmät nägemäh, mittumah nad'oužah Häi on teidü kuččunuh, mittuman suuren da bohatan kodivuitin Häi andau jumalanuskojile,19i mittuine agjatoi suuri on Hänen vägi, kudai ruadau meis, uskojis. Juuri se on se suuri vägi,20kudaman Häi ozutti Hristosas, konzu nostatti Händü kuollielois da pani istumah iččeh oigiele puolele taivahis,21ülembäkse kaikkii vallanpidäjii, valdoi, vägilöi dai kaikkie herruttu dai joga nimie, kudai mainitah nügözes dai tulies muailmas.22Jumal painoi kaikkii Hänen jalloin alle i pani Händü korgiembale kaikkie, uskojien kanzukunnan piäkse.23Uskojien kanzukundu on Hristosan rungu i Hänen täüdehüs, Hänen, kudai täüttäü kaikes kai.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава