Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE GALATALAZILE

Глава 4

1Mieles pien tädä: kuni kodivuitin suaju on lapsi-ijäs, häi nimil ei eruo orjas, hos iče on kaiken ižändü.2Tuatan sanottuh aigah suate lastu da hänen eloloi kačotah toizet.3Muga müögi: kuni olimmo alaigäzet, olimmo tämän ilman vägilöin vallas.4No gu täütüi aigu, Jumal tüöndi oman Poijan, naizes rodivunnuon, Zakonan vallan alle rodivunnuon,5piästämäh välläle Zakonan vallan al eläjii, gu müö piäzizimmö lapsikse.6I ku tüö oletto lapset, Jumal tüöndi meijän kaikkien südämih oman Poijan Hengen, kudai kirguu: «Avva, Tuatto!»7Sit jo sinä et ole orju, olet lapsi. I gu kerran olet lapsi, sit olet i kodivuitin suaju, muga pani Jumal.

Puavilan huolet galatalazis

8Kuni tüö etto tundenuh Jumalua, tüö sluužiitto jumaloile, kudamat ei olla nimittuot jumalat.9A nügöi tunnetto Jumalan, i enne muudu, Jumal tundou teidü. Miksebo sit tüö tuaste kiännüttö niilöin vähävägizien da kurjien tämän ilman vägilöin puoleh? Tahtottogo uvvessah ruveta niilöin orjikse?10Tüö tarkah piettö kai kallehet päivät, kuut, pruazniekkuaijat, nimitetüt vuvvet.11Varuan, gu sudre mendih minun teijän täh nähtüt vaivat.

12Kehitän teidü, vellet: roikkua moizekse, kui minä. Olenhäi minägi roinnuh moizekse, kui tüö. Tüö etto luadinuh minule nimittumua viärüttü.13Tiijättöhäi, oman voimattomuon periä minä enzimäzen kerran sanelin teile jevangeliedu.14I hos minun voimattomus opii teijän tirpandua, tüö etto paheksinnuh minuu, eigo teil olluh ilgei kaččuo minuh, a vastaitto minuu gu Jumalan anhelii, gu Hristossua Iisussua.15Kunnebo nügöi kadoi teijän hüvä mieli? Voin sanuo, silloi tüö kaivanuzitto omat silmät piäs da andanuzitto net minule, gu vai suannus se luadie.16Rodiimmosgo minä sit teijän vihaniekakse, sendäh gu sanon teile toven?17Net jevangelien viäristelijät tahtotah kiändiä teidü omah puoleh, no se heijän püörindü ümbäri teis ei ole hüvä. Hüö tahtotah eroittua teidü meis, gu tüö sit rubiezitto püörimäh ümbäri heis.18Se püörindü on hüvä hüväs dielos - nenga on ainos, a ei vai sit, konzu minä olen teijänke.19Lapsirukat, teijän täh minä müös olen suandutuskis, kuni teis ei rubie nägümäh Hristos.20Oh, gu voizin olla teijänke juuri nügöi da iänengi muuttua teijänke paistes! Olen keskel kavonnuh teijän täh.

Agar' da Sarra

21Sanokkua minule, tüö, ket tahtotto eliä Zakonan vallan al: ettogo kuule, midä Zakon sanou?22Pühis Kirjutuksis on sanottu: Avraamal oli kaksi poigua. Ühten poijan sai orjunaine, toizen sai vällü, Avraaman akku*a.23Orjunaizen poigu rodiihes muga, kui kai muut, a vällän naizen poigu rodiihes sendäh, gu Jumal sen uskaldi.24Täs on peitettü merkičüs: nämä naizet merkitäh kahtu sobuu. Üksi sobu on Sinain mäil luajittu sobu, kudaman lapset roitahes orjikse, i se on Agar'.25Agar' merkiččöü Sinain mägie Aravies, i sen vastineh on nügöine Jerusalim, kudai omien lapsienke eläü orjinnu.26No taivahalline Jerusalim on vällü, i se on meijän muamo.27Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu:
- Pie iluo, sinä lapsensuamatoi,
kudai et sua lastu!
Ole vessel da pie iändü sinä,
kudai et tiijä suandugorii!
Sikse gu hüllätül on äijiä enämbi lastu,
migu sil, kudamal on ukko.

28Tüö, vellet, oletto uskalmon periä rodinuot lapset, muga kui Isakku.29No kui silloi muijien jütüi rodinuhes poigu painoi Hengen väil rodinuttu poigua, muga on nügöigi.30No midä sanotah Pühät Kirjutukset? Net sanotah: «Aja iäre orjunaine da hänen poigu, eihäi orjunaizen poigu voi suaja kodivuittii ühtes vällän naizen poijanke.»31Vellet, ga emmohäi müö ole orjunaizen, a olemmo vällän naizen lapset.


*a 4:22 Avraaman poijat oldih Ismail da Isakku. Isakan muamo oli Avraaman akku Sarra. Ismailan muamo oli Sarran orju Agar'.

предыдущая глава Глава 4 следующая глава