Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE GALATALAZILE

Глава 3

Ei Zakon, a usko

1Tüö mielettömät galatalazet, kenbo teidü tiedovoičči! Tuodihhäi teijän silmien edeh nähtäväkse Iisus Hristos ristah nuaglitunnu!2Sanokkua minule vai üksi: Zakonan täütändälgo saitto Hengen, vai sil, gu kuulitto jevangelien da uskoitto sih?3Moizetgo mielettömät oletto! Tüö alloitto Hengen avul. Omil vägilöilgo nügöi tahtotto piästä agjah?4Tirpittögo sit tüö sudre nenga äijän - gu se liennou olluh sudre?5Sendähgo andau Jumal teile Hengen da luadiu suurii ruadoloi teijän keskes, gu novvatto Zakonua, vai sendäh, gu uskoitto jevangelieh, kudaman kuulitto?

6Otammo hos Avraaman: «Häi uskoi Jumalua, i sikse Jumal kačoi händü oigiekse.»7Ga sit tiijäkkiä: tovellizet Avraaman jälgeläzet ollah net, kudamil on usko.8Pühät Kirjutukset annettih tiediä jo ielpäi, gu Jumal luadiu oigiekse Händü tundemattomat rahvahat heijän uskon täh, da net Kirjutukset jo ielpäi tuodih Avraamale hüvä viesti: «Sinun kauti Jumal blahosloviu kaikkii rahvahii.»9Ga sit niilöi, kel on usko, blahoslovitah ühtes uskojan Avraamanke.

10A net, kudamat opitah piästä oigiekse Zakonan täütändäl, ollah kirotut, gu on kirjutettu: «Kirottu on jogahine, kudai ei ainos täütä kaikkie, midä on kirjutettu Zakonan kniigah.»11On tiettäväine, gu niken ei rodei Jumalan silmis oigiekse Zakonan täütändäl, sendäh gu «oigei eläü uskol».12Zakon ei jätä nimittumua sijua uskole, a sanou: «Ken luadiu, midä Zakon käsköü, suau sen vuoh elaijan.»

13Hristos piästi meidü Zakonan kirovos sil, gu rodih iče kirottu meis tuači, kui on sanottu Pühis Kirjutuksis: «Kirottu on jogahine, kudai on suudittu puuh kuolemah.»14Nenga rodih, gu Iisusas Hristosas Jumalua tundemattomat rahvahatgi suadas Avraamale uskaldetun blahosloven'n'an, i muga müö uskon vuoh suazimmo uskaldetun Hengen.

Uskalmot da Zakon

15Vellet, otammo hos meijän jogapäiväzen elaijan. Ristikanzangi luajittuu da zakonoi müö lujendettuu sobuu ei voi kumata niken, eigo voi ližätä sih nimidä.16Jumalan uskalmot annettih Avraamale da hänen jälgeläzele. Pühis Kirjutuksis ei sanota «jälgeläzile», se merkiččis äijii, a sanotah: «sinun jälgeläzele», se merkiččöü ühtü, i se on Hristos.17Tarkoitan tädä: Jumalan luajittuu da lujendettuu sobuu ei voi kumata n'elliäsadua kolmiekümmendü vuottu müöhembi tulluh Zakon i muga luadie tühjäkse se, mi oli uskaldettu.18Gu kodivuitin suamine olis kiini Zakonas, se jo ei tulis uskalmon kauti. A Jumal andoi kodivuitin Avraamale sendäh, gu oli ielpäi uskaldannuh.

Mih niškoi on Zakon?

19Mih niškoi sit on Zakon? Se oli jällespäi ližättü ozuttamah pahoi ruadoloi, kuni ei tule se Avraaman jälgeläine, kudamua uskalmo koskeh. Anhelit tuodih Zakon keskusmiehele, kudai andoi sen rahvahale.20A keskusmiestü ei pie, konzu dielos on vai üksi puoli. Jumal on üksi.

21Menöügo sit Zakon ristai Jumalan uskalmoloinke? Tiettäväine, ei! Gu ollus annettu Zakon, kudai vois luadie ristikanzan eläväkse, sit ristikanzu toven rodies oigei, gu täüttäs sen.22No Pühät Kirjutukset sanotah, gu kai ristikanzat ollah riähkän čieppilöis, ga sit se, mi on uskaldettu, annetah vaiku niilöile, ken uskou Iisussah Hristossah.

23No enne gu tuli uskon aigu, Zakon vardoičči meidü salvaččimien tagan, kuni ei jiävinühes usko.24Muga Zakon rodih meijän kaččojakse Hristosan tulendah suate, gu müö sit rodiezimmokseh oigiet uskol.25A nügöi gu tuli usko, müö jo emmo ole kaččojan vallan al.

26Tüö kaikin oletto Jumalan lapset, gu uskotto Hristossah Iisussah.27Kaikin tüö, ket oletto ristittü Hristossah, panitto piäle Hristosan.28Ei jo ole jevreidü eigo gretsielästü, ei orjua eigo välläl olijua, ei miestü eigo naistu, sikse gu Hristosas Iisusas tüö kaikin oletto ühtes.29I gu kerran tüö oletto Hristosan, sit tüö oletto Avraaman jälgeläzet i suatto kodivuitin, kudai hänele uskaldettih.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава