Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE GALATALAZILE

Глава 1

Tervehüöt

1Minä, apostol Puavil, kudai en ole ristikanzan pandu engo ristikanzan tüöttü, a tüöndi minuu Iisus Hristos da Tuatto Jumal, kudai nostatti Iisussua kuollielois,2tüönnän tervehüttü uskojien kanzukunnile Galatieh. Tervehüttü tüötäh i kai vellet, kudamat ollah minunke.3Armuo da rauhuttu teile Jumalas, meijän Tuataspäi, da Ižändäs Iisusas Hristosaspäi,4kudai andoi oman hengen meijän riähkis tuači, gu piästiä meidü nügözes pahas muailmaspäi Jumalan, meijän Tuatan, tahton mugah.5Hänele kunnivo ainos dai ilmazen ijän! Amin'.

On vai üksi toven jevangelii

6Diivimmös, gu tüö nenga terväh kiännüttö iäre Jumalaspäi, kudai kučui teidü Hristosan hüvüöl, da kuundeletto toizenjüttümiä jevangeliedu.7No nimittumua tostu jevangeliedu ei ole. Erähät rahvas vai sevoitetah teijän mielii da tahtotah viärin sanella hüviä viestii Hristossah näh.8No gu kentahto - müögo iče vai anheli taivahaspäi - sanellou teile toizenmostu jevangeliedu, ei sidä, kudamua müö sanelemmo, hävitäkkäh händü Jumal.9Muga kui müö sanoimmo ielpäi, minä sanon uvvessah nügöi: gu ken sanellou teile toizenmostu jevangeliedu, ei sidä, kudaman tüö saitto, hävitäkkäh händü Jumal.10Midäbo sit minä ečin, rahvahango vai Jumalan kiitändiä? Rahvahalego tahton ugodie? Gu minä vie nügöigi oppizin ugodie rahvahale, sit en olis Hristosan käsküläine.

Hristos pani Puavilan apostolakse

11Tiijäkkiä se, vellet: jevangelii, kudamua minä sanelin, ei ole rahvahan mieles lähtenüh.12Enhäi minä sidä suannuh rahvahaspäi, eigo niken sidä opastannuh minule, vai sain sen Iisusan Hristosan jiävindän kauti.13Kuulittohäi, kui enne, konzu elin jevreilöin uskos, minä ülen äijäl painoin Jumalan kanzukundua da opiin hävittiä sidä.14Olin jevreilöin uskos parembi, migu äijät minun ühtenigäzet, da kaikel väil olin tuattoloin ennevahnallizien opastandoin puoles.15No Jumal, kudai jo muaman kohtus valličči minuu da kučui omal hüvüöl, kačoi hüväkse16jiävie minule oman Poijan, gu minä sanelizin jevangeliedu Häneh näh Jumalua tundemattomile rahvahile. Minä en küzünüh n'evvuo ni ühtel ristikanzal,17engo lähtenüh Jerusalimah niilöin luo, kudamat roittih apostoloikse enne minuu, a menin kerras Aravieh,*a sit tulin järilleh Damaskan linnah.

18Kolmen vuvven peräs menin sit Jerusalimah gu tuttavustuo Kifanke*b da olin hänen luo viizitostu päiviä.19Toizii apostoloi en nähnüh, paiči Ižändän vellie Juakoidu.20Jumalan ies sanon: midä täs kirjutan teile, on tozi, minä en kielasta.

21Sit lähtin Siirien da Kilikien mualoih.22Hristossah uskojien kanzukunnis, kudamat ollah Juudies, minuu vie ei tundiettu.23Sie vai oli kuultu nengostu paginua: «Se mies, kudai enne painoi meidü, nügöi sanelou sidä uskuo, kudamua enne opii hävittiä.»24I hüö suuril sanoil ülendettih Jumalua minun periä.


*a 1:17 Aravii - smietitäh se on nügöine Jordanii.

*b 1:18 Kifa oli apostol Pedrin arameinkieline nimi. Izrail'as paistih silloi aramein kielel.

предыдущая глава Глава 1 следующая глава