Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 13

1Nügöi kolmanden kerran tulen teijän luo, sikse gu «joga dielo pidäü lujendua kahten libo kolmen ristikanzan sanal».2Varaitin jo toizel kerral sie olles niilöi, kudamat luajittih riähkiä, nügöi tiäpäi varaitan heidü dai kaikkii muidu: konzu tulen sinne uvvessah, en žiälöiče teidü.3Tüöhäi tahtotto nähtä, gu minus pagizou Hristos. Teih niškoi Häi ei ole väitöi, Häi jiäviü oman väin teijän keskes.4Häi oli väitöi, konzu Händü nuaglittih ristah, no Häi eläü Jumalan väil. Müögi olemmo väittömät ühtes Hänenke, no teih niškoi rubiemmo elämäh ühtes Hänenke Jumalan väil.

5Kačokkua hüvin, elättögo uskos. Kaikelleh kačokkua. Ettogo näi, Iisus Hristos on teijän keskes? Gu ei olle muga, sit tüö etto ole net, kudaminnu teil pidäü olla.6A meis tüö, uskon, tiijustatto: müö olemmo net, kenennü meil pidäü olla.7No müö molimmo Jumalua, gu tüö etto luadis nimidä pahua. Emmo sikse moli, gu ozuttua iččie moizinnu, mittuminnu pidäü olla, a molimmo sikse, gu tüö luadizitto hüviä, hos müö i olizimmo moizinnu, mittuminnu ei pie olla.8Müö emmo voi nimidä tovele vastah, voimmo vai sen puoles.9Müö olemmo hüväs mieles, gu müö olemmo väittömät, a tüö - vägevät. Sidähäi müö molimmoksehgi, gu tüö kohenizitto kaikes.10Sikse minä kirjutangi tämän loittonpäi, gu teijän luo tulduu ei puuttuo pahakse, konzu ozutan teile Ižändän annettuu valdua. Sen vallan Häi andoi minule gu nostua, a ei levittiä teidü.

11Prosken'n'oikse, vellet, sanon: olgua vesselät, pangua kundoh omat dielot, kuunnelkua kehitändöi, olgua üksimielizet da eläkkiä rauhas, sit rauhuon da suvaičuksen Jumal roih teijänke.12Luajikkua tervehüöt toine toizele pühäl suunannandal.
Tervehüttü teile kaikis jumalanuskojispäi!

13Ižändän Iisusan Hristosan hüvüs da Jumalan suvaičus olgah kaikkien teijänke, da ühtütäkkäh teidü Pühä Hengi!


предыдущая глава Глава 13 следующая глава