Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 11

Puavil da net, kudamat heitellähes apostoloikse

1Oh, gu tüö voizitto tirpua minuu, konzu minä olen vähäzel gu mieletöi! Ga tüöhäi tirpatto.2Minä jumalallizel varuandal varuan teidü toizih. Minä uskaldin teidü vai ühtele miehele, Hristosale, i tahton tuvva teidü Hänen edeh gu puhtahan andilahan.3No varuan: kui mado muanitandal menetti Jevan, muga teijän mieli rikkohes, i tüö jo etto puhtahal da jagamattomal südämel andavu Hristosale.4Gu ken tullou da ruvennou sanelemah toizeh Iisussah näh, kudamah näh müö emmo sanelluh; libo gu tüö suannetto toizen hengen, kudamua etto ottanuh, libo toizen hüvän viestin, kudamua etto suannuh - sen tüö ülen hüvin tirpatto!5No üksikai minä en kačo iččie ni mis pahembannu nualoi korgieloi apostoloi!6Toinah en juuri hüvin pagize, no minä tiijän äijän, sen müö kaikelleh ozutimmo teile kaikis dielolois.7A luajiingo riähkiä, gu ilmai sanelin teile Jumalan jevangeliedu i sil alendin iččie, gu nostua teidü?8Toizii uskojien kanzukundii minä kiškoin, gu otin d'engua niilöis, a ruavoin teile.9Teijän luo olles minä nikedä en vaivannuh, hos tirpin hädiä. Min hädä minul oli, se annettih uskovellet, kudamat tuldih Makedoniespäi; minä en tahtonuh eliä teijän niškal, i iellehpäigi en tahto sidä.10Sil Hristosan pravval, kudai on minus, sanon: sidä minun ülbevüttü kogo Ahaijan muas niken ei voi ottua!11Mindähbo nenga sanon? Sendähgo, gu buite en suvaiče teidü? Jumal tiedäü, minä suvaičen!

12Midä ruan nügöi, sidä iellehgi rubien ruadamah, anna net toizet «apostolat» ei voija löühkiä, buite hüö eletäh meijän luaduh.13Moizet ristikanzat ollah valehapostolat, muanittelijat ruadajat, hüö vai heitellähes Hristosan apostoloikse.14Se ei ole kummu, heittelehhäi iče sattangi valgien anhelikse.15Midäbo mostu sit on sit, gu hänen käsküläzet heitellähes oigienluadijoikse? Heijän agju roih heijän ruadoloi müö.

Puavilan gor'at

16Sanon vie kerran: älgiä piekkiä minuu mielettömännü. A hos olizingi mieletöi, annakkua minule valdu olla moizennu, gu voizin minägi vähäzel löühkiä.17Midä minä nügöi löühkäjen sanon, ei se ole Ižändäs tulluh. Pagizen gu mieletöi.18Gu äijät täs muailmas löühketäh, rubien minägi löühkämäh.19Tüöhäi tirpatto mielettömii hüväl mielel, tüö, kudamat iče oletto mielevät.20Tüöhäi tirpatto, ku teidü pietäh ohjaksis, ku kiškotah elot, ku polgietah, ku alendetah da annetah korvale.21Huijustellen sanon, sih meil ei täüdünüh vägie.

No ku ken ruohtinou mil löühkiä - minä pagizen täs gu vähämieline - ruohtin minägi.22Hüö ollah jevreit? Minä sežo. Izrail'alazet? Minä sežo. Ollah Avraaman siemendü? Minä sežo!23Hüö ollah Hristosan käsküläzet? Minä enämbäl heidü olen Hristosan käsküläine - pagizen juuri gu mieletöi. Minä muokkain iččie ruavol enämbäl gu hüö, enämbän istuin türmäs, minuu lüödih piäliči miäräs, äijän kerdua olin surman pardahal.24Viizi kerdua sain jevreilöis ühtü vajai n'ellikümmen iškuu pletil,25kolme kerdua perrettih minuu kepil, kerran minuu kivitettih, kolme kerdua olin laivas, kudai uppoi, üön ümbäristön olin meren aldolois.26Minä olin ainos matkois, olin varattavis kohtis: voinnuzin upota jogiloih, voinnuzin puuttuo rozvoloin käzih, minul pidi varata omamualazii dai vierasmualazii, pidi varata linnois dai elämättömis kohtis, varata merel, varata niilöi, kudamat heiteltihes vellikse.27Äijän ruavoin, äijän näin gor'ua, puaksuh olin maguamattah, tirpin n'älgiä da juomanjaluo, puaksuh pühitin, elin vilus dai olin alasti.28Tämän ližäkse minuu kaiken aigua painetah huolet kaikkien uskojien kanzukundien täh.29Gu ken ollou väitöi, sit minägi olen väitöi. Gu ken langennou riähkih, se poltau minuu.30Gu pidänöü löühkiä, ga sit löühkän omas väittömüös.31Ižändän Iisusan Jumal da Tuatto, ijän kaiken ülendettü, tiedäü, minä en kielasta.32Damaskas Areta-suarin pandu piällikkö pani vardoiččijat damaskalazien linnah, gu ottua minuu kiini,33a minuu heitettih viršil linnanseinän loukos läbi, i muga minä piäzin pagiemah hänen käzispäi.


предыдущая глава Глава 11 следующая глава