Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 8

Abu Jerusaliman ristittülöile

1Vellet, tahtommo, gu tiedäzittö, mittuman hüvüön Jumal on andanuh uskojien kanzukunnile Makedonies.2Hos niilöi opittih kaikenjüttümil goril, uskojat oldih muga tävvet iluo, ga süväs köühüösgi oldih ainos valmehet andamah tävvel käil.3Hüö annettih, min voidih da vie enämbängi - sen minä näin. Hüö iče tuldih da4kaikelleh pokoroittihes, gu müö olizimmo moizet hüvät da ottazimmo heidü ühtehizeh ruadoh, avvuttamah jumalanuskojii.5Hüö ruattih ei vai sidä, midä müö vuotimmo heis, a annettih iččie Jumalan tahton mugah enzimäzikse Ižändäle da sit meilegi.6Sikse müö kehitimmö Tiittua jatkamah da vedämäh loppuh suate sen hüvän dielon, kudaman häi algoi teijän keskes.7I kui teil on kaikkie kübimänkülläl, on uskuo dai paginn'eruo, tieduo dai rakkahuttu ruadoh, on sidä suvaičustu, kudai meis tuli teih, ga sit annakkuagi tävvel käil.8En sano tädä gu käskie. Sanon toizien rad'en'n'ah näh, a sen vuoh tahton tiijustua, suvaičettogo tüö tovel.9Tüöhäi tiijättö Ižändän Iisusan Hristosan hüvüön: Häi oli bohattu, no rodih köühäkse teijän täh, gu tüö bohattuzitto Hänen köühüöl.10Annan teile hüvän n'evvon täs dielos. Mulloi tüö olitto enzimäzet, ei vai ruadamah, no tahtomahgi.11Ga vedäkkiä se ruado nügöi loppuh suate! Kui palavasti sidä tahtoitto, muga viegiä se agjah suate omii taguzii müö.12Gu andai tahtou andua, Jumal ottau hüvännü sen, midä andajal on, eigo vuota hänes sidä, midä hänel ei ole.13Küzümüs ei ole sit, gu luadie toizile kebjiembi, a teile jügiembi, a ku olis kaikile ühtenverdu.14Nügöi teil on külläl, i tüö voitto avvuttua hädähizii, a konzu heil on külläl, hüö voijah avvuttua teidü hiäs, i muga rodieu kaikile ühtenverdu.15Onhäi kirjutettu:
Ken keräi äijän,
sil ei olluh liigua.
Ken keräi vähän,
sil ei olluh hädiä.

Tiittu da hänen abuniekat

16Passibo Jumalale, kudai pani Tiitangi südämeh moizen, kui minul, rakkahuon avvuttua teidü.17Häi kuuli minun kehitüksen, no hänes ičesgi on moine suuri rakkahus, ga häi omal himol lähtöü teijän luo.18Hänenke tüönnämmö vie ühtü uskovellie, kudamua kaikis uskojien kanzukunnis kiitetäh, sikse gu häi hüväl himol ruadau jevangelien hüväkse.19Paiči sidä, kanzukunnatgi vallittih händü meijän matkuvellekse vedämäh sidä lahjua, kudamua müö hommuammo Ižändän kunnivokse da meijän avvutanduhimon merkikse.20I nenga müö vardoičemmokseh, gu emmo puuttus nikenen soimattavakse nämien suurien d'engoin täh, kudamat on uskottu meijän käzih.21Tahtommo, gu kai olis hüvin ei vai Jumalan silmis, no i rahvahien silmis.22Tüönnämmö heijänke matkah vie ühten uskovellen, kudaman ruadohimon müö puaksuh näimmö äijäs kohtas da kudai nügöi vie enämbäl pürgihes ruadoh, gu lujah uskou teih.23A ku sanuo Tiittah näh, häi on minun ruadovelli, häi ruadau teijän hüvüökse ühtes minunke, a nämä vellet ollah uskojien kanzukunnispäi tüötüt, hüö ollah Hristosan kunnivonnu.24Ozutakkua sit, kui tüö suvaičetto heidü, anna uskojien kanzukunnat tiijustetah, müö emmo tühjiä löühkä teis.


предыдущая глава Глава 8 следующая глава