Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 7

1Muga, armahat vellet! Gu kerran meil on nengozet uskalmot, meil pidäü puhtastuo kaikes, mi paganoittau rungua dai hengie, da Jumalua varaten ainos eliä Hänen tahton mugah.

Puavilan hüvä mieli

2Luajikkua meile sijua omah südämeh. Müö nikelle emmo luadinuh viärüttü, nikelle emmo tuonnuh vahinguo, emmogo hüödünüh nikenen vuoh.3Tämän sanon ei sikse, gu osudie teidü. Sanoinhäi jo ennepäi, tüö oletto meijän südämis, gu müö eläzimmö da kuolizimmo ühtes.4Minä äijäl uskon teih, äijäs kohtas voin löühkiä teis. Sain kübimänkülläl urostustu, i kaikkien gorien keskel olen ülen suures hüväs mieles.

5Makedonieh tulduu meil ei olluh nimittumua rauhuttu. Meidü ahtistettih kaikkielpäi: ulgoči - torat, südämeči - varavot.6No Jumal, kudai kannattau painettuloi, urosti meidü Tiitan tulendal,7i ei vai Tiitan tulendal, a vie sil urostuksel, kudaman häi sai teis. Häi vet saneli, kui tüö igävöičettökseh minuu, kui piettö pahua mieldü da kui palavasti puolistatto minuu, i se vie enämbäl ihaskoitti minuu.

8I hos minä pahoitin teijän mieldü kirjazel, kudaman tüönnin teile, en žiälöiče sidä. I hos žiälöičin silloi, konzu näin, kui tüö pahelduitto kodvazekse,9ga nügöi olen hüväs mieles en sendäh, gu tüö pahelduitto, a sendäh, gu se muutti teijän mielet. Teijän pahamieli oli Jumalan mielen mugahine, i sendäh meis ei olluh nimittumua vahinguo teile.10Jumalan mielen mugahine pahamieli kiändäü ristikanzan Jumalah päi, se vedäü piäzendäh, i sidä ei pie žiälöijä. A mualline pahamieli vedäü surmah.11Näittöhäi iče, midä luadii teis se Jumalan mielen mugahine pahamieli: mittuman rad'en'n'an se nosti teis, kui se pani teidü puolistamah iččie, kui se nosti tavan da varavon, himon nähtä meidü, hengen palandan da himon tazata viärüniekale. Tüö kaikelleh ozutitto iččie täs dielos puhtahannu.12I hos minä kirjutingi sen kirjazen teile, ga en kirjutannuh sidä ni viärüön luadijan täh, ni sen täh, kedä vastah tämä viärüs on luajittu, a kirjutin sikse, gu tüö Jumalan ies iče ellendäzittö, kui palavasti tüö oletto meijän puolel.13Tämä meidü kannatti.

No vie tädä kannatustugi enämbäl meidü ihaskoitti Tiitan ilo sit, gu tüö alevutitto hänen mielen.14Minul ei ole huigei sidä, gu minä kiitin teidü. Kui kai, midä pagizin teijänke, on tottu, mugai ozuttihes tovekse se, mis minä kiitin teidü Tiitale.15Hänen süväin äijäl lämbenöü, konzu häi mustelou, mittumat sanankuulijat tüö kaikin olitto da kui varaten da kunnivoijen tüö vastaitto händü.16Olen hüväs mieles, gu voin kaikes uskuo teih.


предыдущая глава Глава 7 следующая глава