Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 6

1Jumalan ruadovellinnü olles müö pokoroičemmokseh: otakkua Jumalan hüvüs muga, gu se ei menis tühjäh!2Häi sanou:
- Hüväl aijal kuulin sinuu,
piäzendüpäivännü avvutin sinuu.
Juuri nügöi on hüvä aigu,
juuri nügöi on piäzendüpäivü.

Puavilan vaigevukset

3Müö nikelle da nimis emmo pane kampii, gu meijän ruaduo ei moitittas.4Kaikes ozutammo iččie Jumalan ruadajannu. Müö hüvin kestämmö gor'at, kestämmö hiän dai ahtistukset,5lüöndät, türmät, hälüt, jügiet ruavot, unettomat üöt, n'ällän.6Meijän mielet ollah puhtahat, meil on tiedo, müö olemmo tirpačut, hüvät toine tostu vaste, meil on Pühä Hengi da tozi suvaičus,7on toven sana da Jumalan vägi. Toravehkehennü meil oigies dai huras käis on oigei elaigu.8Meidü počitoijah dai paheksitah, kirotah dai kiitetäh. Meidü pietäh muanittelijoinnu, no müö pagizemmo tottu.9Meidü pietäh tundemattominnu, no tundietah hüvin; müö olemmo surman pardahal, no elämmö; meidü kuaznitah, no müö olemmo vie hengis;10meijän mieldü pahoitetah, no müö olemmo ainos vesselät. Olemmo köühät, no äijii luajimmo bohatoikse; meil ei ole nimidä, no üksikai meil on kai.

11Korinfalazet, müö pagizemmo teijänke kohti, meijän südämet ollah avavunnuot,12sie on sijua teile, a teijän südämet ollah ahtahat.13Luajikkua kui müö, - pagizen teile gu omile lapsile - avakkua meile vastah omat südämet.

Elävän Jumalan kodi

14Älgiä mengiä üksih aižoih uskomattomienke. Midä ruadua ühtes oigevuol da viärüöl? Midä ühtehistü on pimiel da valgiel?15Voijahgo Hristosal da Veliaral*a olla ühtehizet mielet? Midä ühtehistü on uskojal uskomattomanke?16Pätähgo ühteh Jumalan pühäkodi da valehjumalat? Müöhäi olemmo elävän Jumalan kodi, kui Jumal on sanonuh:
- Minä azetun elämäh ristikanzoih,
kävelen heijänke.
Minä roimmos heijän Jumalakse,
a hüö Minun rahvahakse.
17Sikse:
Lähtekkiä iäre heijän joukos,
erokkua heis - sanou Ižändü -
älgiä koskiet nimidä paganua,
sit Minä omastan teidü.
18Minä roimmos teijän Tuatto,
a tüö - Minun poijat da tüttäret.
Nenga sanou Ižändü, Kaikenvaldaine.


*a 6:15 Veliar on sattanan üksi nimi.

предыдущая глава Глава 6 следующая глава