Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

TOINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 3

Uvven sanan valgei

1Rubiemmogo vie kiittämäh iččie? Pidäügo i meil, kui erähil toizil, olla kiitändükirjazet teile annettavakse libo teispäi otettavakse?2Tüö iče oletto meijän kiitändükirjaine, kudai on kirjutettu meijän südämih kaikile rahvahile nähtäväkse da lugiettavakse.3Kaikile nägüü, tüö oletto Hristosan kirjaine, meijän ruavon vuoh kirjutettu, ei černiläl, a elävän Jumalan Hengel, ei kivipliittoih, a südämih.

4Nengoine usko Jumalah on meis Hristosan kauti.5Emmo sano, müö omas ičes päimmö midätahto luadimah, buitegu se olis meis lähtenüh. Kai meijän n'erot on Jumalas tulluot.6Häi on se, kudai luadii meidü pädijöikse ruadamah uvven sovun hüväkse. Sen sovun pohjannu ei ole kirjutettu Zakon, a on Hengi, sikse gu Zakon tuou surman, a Hengi andau eloksen.

7Jo kivipliittoih kaiverdettu Zakon tuli moizes taivahallizes valgies, ga izrail'alazet ei voidu ni kaččuo Moisein läpettäjih rožih, hos niilöis tulii valgei oli kaduoju. Gu kuolendua kandajan Zakonan ruado tuli nengozes taivahallizes valgies,8kui äijiä suurembas valgies sit tulou Hengen ruado!9Gu suudindan ruado tuli taivahallizen valgienke, sidä suuremban valgienke tulou ristikanzua oigiekse luadii ruado.10Sen valgei on moine piäličimiäräine, ga sen rinnal pimenöü se, kudamas enne lähti valgei.11Gu segi, mi on kaduoju, tuli taivahallizen valgienke, vie äijiä valgiembi on se, mi ei kaduo.

12I gu meil on nengoine usko, müö olemmo ülen julgiet.13A ei muga kui Moisei, kudai peitti paikal rožat, gu izrail'alazet ei nähtäs kaduojan valgien häviendiä.14Izrail'alazien mielet ollah sogiet. Se samaine paikku on heijän silmil vie tänäpäigi, konzu hüö lugietah Vahnan sanan kirjutuksii. Heijän rožat püzütäh katetunnu sen täh, gu vai Hristosan vuoh se paikku roih otettu iäre.15Vie nügöigi, konzu hüö lugietah Moisein kirjutuksii, heijän südämien piäl on kate.16No konzu heijän süväin kiändüü Ižändän puoleh, tämä kate otetah iäre heijän südämel.17Ižändü on Hengi, i kus Ižändän Hengi on, sie meidü on piästettü välläle.18Müö kaikin, kudamat rožien avattuu kačommo Ižändän taivahallistu valgiedu gu zirkalos, muutummo iče Hänen luaduzekse, valgiekse, kudai ainos vai suurenou. Tämän luadiu Ižändü, kudai on Hengi.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава