Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 14

Jumalan iänenkandajat da kielil pagizendu

1Olgah suvaičus enzisijal teijän elaijas, no ečikkiä i Hengespäi tulluzii n'eroloi, enimäl sidä, gu voizitto olla Jumalan iänenkandajannu.2Kielil pagiziihäi ei sanele rahvahale, a sanelou Jumalale. Händü niken ei ellendä, gu häi Henges pagizou Jumalan peittomielii.3A se, ken on Jumalan iänenkandajannu, sanelou rahvahale: häi lujendau, kehittäü da urostau heidü.4Ken pagizou kielil, se lujendau iččie, a ken on Jumalan iänenkandajannu, se lujendau uskojien kanzukundua.5Tahtozin, gu tüö kaikin pagizizitto kielil, no vie parembi gu olizitto Jumalan iänenkandajannu. Jumalan iänenkandai on suurembi kielil pagizijua, paiči sidä gu se kielil pagizii sellitännöü oman paginan, i silleh uskojien kanzukundu lujenou.

6Midä hüödüü sit minus olis, vellet, gu minä tulizin teijän luo da pagizizin kielil, no en sanelis teile jiävindiä libo tiedoloin sanoi, libo en olis Jumalan iänenkandajannu, libo en opastas teidü?7Kielil pagiziihäi on gu hengetöi soitto, moine kui pilli libo arfu. Kui tiediä, midä pillil libo arfal soitetah, gu meloudien iänet ei erotanne toine toizes?8I ku torah kuččui torvi ei andane selgiedü iändü, kenbo sit rubieu valmistumah torah?9Mugai tüö, gu etto paisse selgielöil sanoil, kui ellendiä teijän paginua? Tüöhäi pagizetto tuuleh.10Mi äijü eri kieldü on muailmas, no ei ole ni ühtü ellendämättömiä.11No ku minä en tiedäne sanoin merkičüstü, olen minä pagizijale vierasmualaine dai pagizii on minule vierasmualaine.

12Mugai tüö, gu kerran nenga palatto hengellizih n'eroloih, ga pangua kai väit, gu suaha niilöi ülen äijü uskojien kanzukunnan lujendamizekse.13Sendäh se, kudai pagizou kielil, molikkahes, gu Jumal andas hänele n'eron sellittiä niilöi kielii.14Kačo, konzu minä molimmos kielil paisten, minun hengi molihes, no mieli ei sidä ellendä.15Ga midäbo sit? Rubien molimahes Hengen annetul kielel, no rubien i molimahes ellendettävil sanoil; rubien pajattamah kiitändüvirzilöi Hengen annetul kielel, no rubien i pajattamah ellendettävil sanoil.16Gu sinä kiittänet Jumalua vai Hengen annetul kielel, ga kuibo sit rinnal olii tiedämätöi ristikanzu voibi sanuo «amin'» sinun kiitändäh? Häi vet ei ellendännüh, midä sinä sanoit.17Da, sinä kiität hüvin, no toine sit ei sua nimidä.18Minä kiitän Jumalua sit, gu pagizen kielil enämbän ku kentahto teis.19No uskojien kanzukunnas tahton sanuo parembi viizi ellendettäviä sanua, gu voizin opastua muidu, migu sanuo kümmene tuhattu sanua kielil paisten.20Vellet, älgiä olgua ellendüksel gu lapset. Pahah nähte olgua gu oigeihenget lapset, no ellendüksel olgua gu valduvahnembat.21Zakonan kniigas on kirjutettu:
- Vierahil kielil da vierahien suul rubien pagizemah tälle rahvahale, no ni sit hüö ei kuulta Minuu,sanou Ižändü.

22Muga kielil pagizendu on merkinnü ei uskojile, a uskomattomile; no Jumalan iänenkandajan pagizendu on merkinnü ei uskomattomile, a uskojile.23Gu sit kogo uskojien kanzukundu kerävünnöü ühteh da kaikin ruvetanneh pagizemah kielil, i sih tuldaneh tiedämättömät libo uskomattomat, ga eigo hüö sanota teidü uruakse?24No gu kaikin oldaneh Jumalan iänenkandajinnu, i kentahto uskomatoi libo tiedämätöi tullou sih, häi jogahizes kuulou sanat, kudamat viäritetäh da suuditah händü,25i hänen südämen peittomielet tullah tiijokse. Sit häi painuu rožin muah, kumardah Jumalale i sanou: «Tozi on, Jumal on teijän keskes.»

Uskojien kanzukunnas kai pidäü olla sijoilleh

26Ga midäbo sit ruadua, vellet? Konzu tüö kerävüttö ühteh, jogahizel on kel midägi: kelgo pajo, kelgo opastus, kelgo jiävindü, kengo pagizou kielil, kengo sellittäü niilöi kielii. Kai se olgah ühtehizekse hüväkse.27Gu sie paistanneh kielil, paistahes sit vuoroi, kahtei libo äijü kolmei, a üksi sellitäkkäh.28No ku ei olle sellittäjiä, sit kielil pagizii olgah uskojien kanzukunnan keskel vaikkani, a paiskah ičekseh da Jumalanke.29Jumalan iänenkandajat paistahes kahtei libo kolmei, a toizet suudittahes heijän paginoi.30No ku kelletahto toizele sie istujis roinnou jiävindü, sit enzimäine anna vaikastuu.31Tüö voitto kaikin vuoroi olla Jumalan iänenkandajinnu, gu kaikin opastuttas da suadas rohkevuttu.32Jumalan iänenkandajat voijah pidiä käzis oman n'eron,33Jumalhäi ei tahto segovustu, Häi on rauhuon Jumal.

Kui kaikis jumalanuskojien kanzukunnis,34mugai teil naizet oldahes vaikkani uskojien kanzukunnan kerävündöis. Heil ei sua paista, heil pidäü olla sanankuulijannu, kui Zakongi käsköü.35Gu hüö tahtotanneh opastuo midätahto, anna küzütäh kois omal ukol. Huigeihäi naizel on paista uskojien kanzukunnan kerävündäs.36Smietittögo Jumalan sana lähti teispäi? Libo se tuli vai teijän luo?

37Gu ken pidänöü iččie Jumalan iänenkandajannu libo muun Hengespäi tulluon n'eron suannuonnu, anna häi tiedäü: midä minä teile kirjutan, se on Ižändän käskü.38Ken ei tädä tiijä, sidä Jumal ei tiijä.39Sendäh, vellet, pangua kai väit, gu roija Jumalan iänenkandajakse, no älgiä ni kielil pagizendua kielläkkiä.40No olgah kai čestil da sijoilleh.


предыдущая глава Глава 14 следующая глава