Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 11

Mikse naizil pidäü kattua piä kirikös

1Otakkua kuavua minus, kui minä otan kuavua Hristosas.2Kiitän teidü sit, gu ainos mustatto minuu da novvatto niilöi opastuksii, kudamat tüö saitto minun kauti.3No tahton, gu tüö tiedäzittö sen: joga miehen piä on Hristos, naizen piä on mies, a Hristosan piä on Jumal.4Gu miehel ollou mi piäs, konzu häi molihes libo on Jumalan iänenkandajannu, sit häi huiguau oman piän.5A ku naine ollou pal'l'ahin piälöin, konzu molihes libo on Jumalan iänenkandajannu, sit häi sežo huiguau oman piän. Se on üksi sama, gu häi keričütännüs piän pal'l'ahakse.6Gu naine ei kattane piädü, anna häi sit tukatgi leikkaittau. No gu kerran tukkien leikkuandu libo piän pal'l'ahakse keriččemine on naizele huigiekse, sit hänel pidäü kattua piä paikal.

7Miehel ei pie kattua piädü, gu häi on Jumalan kuva da Hänen kunnivon kuvahaine. A naine on miehen kunnivon kuvahaine.8Eihäi mies ole luajittu naizes, a naine on luajittu miehes,9eigo miestü luajittu naizeh niškoi, a naine luajittih mieheh niškoi.10Sendäh anheliloin täh naizel pidäü kattua piä vallan al olendan merkikse.11Ižändäs üksikai ei ole ni miestü naizettah, ni naistu miehettäh.12Kui naine on luajittu miehes, muga mies rodih naizen kauti, no kai on lähtenüh Jumalaspäi.13Kačokkua iče, ongo kohtalleh naizel moliekseh Jumalale pal'l'ahin piälöin.14Eigo iče luondogi opasta teidü: gu miehel ollou pitkät tukat, se on hänele huigiekse,15a ku naizel ollou pitkät tukat, se on hänele čestikse. Pitkät tukathäi on annettu hänele kattiekse.16No ku ken tahtonou kiistiä vastah, se tiijäkkäh: müö dai Jumalan kanzukunnat olemmo harjavunnuh ruadamah muga.

Kui süvvä pühiä veruo

17Jatkan teijän n'evvondua. En voi kiittiä teidü teijän kerävündöin täh. Net ei luajita teidü parembakse, a luajitah pahembakse.18Enzimäzikse, minä kuulin: konzu uskojien kanzukundu sie kerävüü ühteh, teijän keskes on jagavundua, i ozittain minä uskon sih.19No pidäühäi olla teijän keskes jagavunduagi, gu nägüs, ket teis kestetäh opindat.20Gu tüö kerävüttö ühteh, sidä ei sua pidiä Ižändän pühän veron süöndännü,21sikse gu süömäh ruvetes jogahine huolittau süvvä omat süömizet, i toine jiäü n'älgäh, a eräs juohes humalah.*a22Eigo teil ole kodii, kus voizitto süvvä da juvva? Vai paheksittogo Jumalan kanzukundua da huiguatto niilöi, kudamil ei ole nimidä? Midä sanuo teile? Kiittiägo teidü? Ei, täs ruavos en kiitä.

23Minä Ižändäspäi sain tämän, min teilegi jo annoin: Ižändü Iisus sennü üön, konzu Händü menetettih, otti leivän,24kiitti Jumalua, lohkai leivän da sanoi: «Tämä on Minun rungu, lohkattu teis tuači. Luajikkua tämä Minun mustokse.»25Mugai Häi otti mal'l'an jälles ildastu i sanoi: «Tämä mal'l'u on uuzi sobu Minun veres. Ainos, gu tüö juotto täs mal'l'as, luajikkua se Minun mustokse.»26Ainos, gu tüö süöttö tädä leibiä da juotto täs mal'l'as, tüö saneletto Ižändän kuolendah näh, kuni Häi ei tulluh.

27Sendäh, ken pahalleh rubieu süömäh tädä leibiä da juomah Ižändän mal'l'as, se riähkävüü Ižändän rungua da verdü vastah.28Opikkah sit ristikanzu kaikelleh omii mielii, enne gu süöü tädä leibiä da juou täs mal'l'as.29Sikse gu ken süöü da juou, se süöü da juou ičelleh suvvokse, gu ei ellendänne, tämä on Ižändän rungu.30Juuri tämän täh teijän keskes on äijü vähävägistü da voimattomua, i äijät jo kuoltih.31No ku müö tarkah kaččozimmo iččie, sit meidü ei suudittas.32No konzu Ižändü suudiu meidü, se on meile opastuksekse, eiga meidü suuditah häviemäh ühtes tämän muailmanke.

33Ga sit, vellet, gu kerävüttö stolah, vuotakkua toine tostu.34A gu ken ollou n'älläs, süögäh kois, gu etto kerävüs ičele suvvokse. Muut dielot n'evvon, konzu tulen.


*a 11:20-21 Alguaijoin uskojat luajittih pühä vero omah luaduh: hüö tuodih omat süömizet da juomizet, kel midä oli, ühtes süödäväkse. Süöndän jälles hüö otettih pühät.

предыдущая глава Глава 11 следующая глава