Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

ENZIMÄINE KIRJAINE KORINFALAZILE

Глава 1

1Puavil, kudai on Jumalan tahtos kučuttu Hristosan Iisusan apostolakse, da uskovelli Sosfen2tüötäh tervehüttü Korinfas olijale Jumalan kanzukunnale, kudai on Hristosas Iisusas jiäksittü Jumalale da on kučuttu roimah Hänen rahvahakse. Tervehüttü kaikile muilegi, kudamat joga kohtas, kus vai eletäh, kučutah abuh meijän Ižändän Iisusan Hristosan nimie - heijän dai meijän Ižändän.3Armuo da rauhuttu teile Jumalas, meijän Tuataspäi da Ižändäs Iisusas Hristosaspäi.

4Minä ainos kiitän teijän täh minun Jumalua. Kiitän Händü Hänen hüvüös, kudai teile on annettu Iisusas Hristosas.5Hänes tüö bohatuitto kaikel, kaikenjüttümäl sanan dai tiijon bohattuol,6sidä müöte kui sanelendat Hristossah näh lujah juurruttih teih.7Sendäh tüö etto ole nimittuman Jumalan annetun n'eron vajuat, kuni vuotatto meijän Ižändän Iisusan Hristosan tulendua.8Häi lujendau teidü loppuh suate, gu olizitto soimuamattomat meijän Ižändän Iisusan Hristosan tulendupäivännü.9Jumal on surematoi, Häi, kudai kučui teidü ühteh Hänen Poijanke, Hristosan Iisusan meijän Ižändänke.

Uskojien kanzukunnas on riidua

10Vellet, meijän Ižändän Iisusan Hristosan nimes kehitän teidü: olgua kaikin üksimielizinnü, älgiä jagavukkua joukkoloih, a anna ühtistäü teidü ühtehine hengi da mieli.11Kačo gu Hlojan kodiväispäi, vellet, minä kuulin, buite teil on riidua keskenäh.12Minä pagizen sit, gu erähät teis sanotah: «Minä olen Puavilan puolel», toizet: «Minä Apollonan», «Minä Kifan», «Minä Hristosan».13Ongo Hristos juattu? Puaviluago nuaglittih ristah teijän täh? Puavilango nimeh teidü on ristittü?14Kiitän Jumalua, gu en ristinüh nikedä muudu teis, vai Krispan da Gaijan,15sendäh niken ei voi sanuo, buite teidü ristittih minun nimeh.16Ristiinhäi, tovel sanuo, vie Stefanan perehen, a nikedä muudu en musta gu ristinüzin.17Eihäi Hristos tüöndänüh minuu ristimäh, a tüöndi sanelemah jevangeliedu, no ei sanan viizahuol, gu Hristosan ristu ei menettäs omua vägie.

Hristos - Jumalan vägi da mielevüs

18Niilöile, ket mennäh häviendäh, pagin ristah niškoi on mielettömüs, no meile, kudamat piäzemmö, se on Jumalan vägi.19Sanotahhäi Pühis Kirjutuksis:
- Minä hävitän viizahien viizahuon da luajin tühjäkse mielevien mielet.

20Kus ollah viizahat da opastunnuot, kus ollah nügözen muailman tiedäjät? Ga eigo Jumal luadinuh tämän muailman viizahuttu mielettömüökse?21Da, Jumal ozutti oman mielevüön, no gu muailmu sen omal viizahuol ei opastunnuh tundemah Jumalua, Jumal kačoi hüväkse piästiä niilöi, kudamat uskotah meijän saneltuh mielettömüöh.22Jevreit prižmitäh tunnusmerkilöi, gretsieläzet ečitäh mielevüttü,23a müö sanelemmo ristah nuaglittuh Hristossah näh. Jevreilöi se satattau, a toizien rahvahien mieles se on mielettömüs.24No niilöile, kudamii on kučuttu roimah Jumalan rahvahakse, kui jevreilöile, mugai gretsieläzile, ristah nuaglittu Hristos on Jumalan vägi da mielevüs.25Jumalan mielettömüs on mielevembi rahvahii, a Jumalan väittömüs vägevembi rahvahii.26Duumaikkua, vellet, ket oletto tüö, kudamii kučui Jumal. Vai erähät teis ollah mielevät rahvahan silmis, vai erähät ollah vägevät libo korgeirovullizet.27No Jumal valličči sen, midä muailmu pidäü mielettömännü, gu huijata mielevii. Jumal valličči sen, midä muailmu pidäü väittömännü, gu huijata vägevii.28Mi muailman silmis ei ole roindua müöte korgei da počitoittu, mi on tühjü, sen Jumal valličči gu luadie tühjäkse sen, mi on mitahto.29Tämän Jumal luadii sikse, gu ni üksi ristikanzu ei vois löühkiä Hänen ies.30Teijän Hristosas Iisusas olendu on lähtenüh Jumalaspäi. Händü Jumal andoi meile mielevüökse, Hänen kauti müö rodiimmokseh oigeikse, Jumalale jiäksittülöikse da piäzimmö välläle.31Nenga tulou tovekse kirjutettu: «Ken löühkäü, se löühkäkkäh Ižändäl.»


предыдущая глава Глава 1 следующая глава