Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE RIIMALAZILE

Глава 16

Puavil tüöndäü tervehüttü Riiman ristittülöile

1Minä tahton sanuo teile mei- jän uskosizäreh, Febah nähte, kudai on diakonissannu Kenhrein uskojien kanzukunnas.*a2Vastakkua händü Ižändän nimes, kui kuuluu jumalanuskojile vastata, da avvutakkua händü kaikes, mis hänele pidäü teijän abuu. Olihäi häi ičegi avunnu äijile dai minulegi.

3Sanokkua tervehüttü Priskillale da Akilale, minun ruadovellile Hristosas Iisusas.4Hüö oldih valmehet andamah piän minus tuači, i heidü kiitän en vai minä, a kiitetäh kai uskojien kanzukunnat, kudamat ollah kiännüttü uskoh Jumalua tundemattomis rahvahispäi.5Vie sanokkua tervehüttü heijän taloih kerävüjäle uskojien kanzukunnale. Tervehüttü minun armahale Epenetale, kudai Aazies enzimäzennü rubei uskomah Hristossah.6Tervehüttü Marijale, kudai äijän ruadoi teih niškoi.7Tervehüttü minun roduvellile Andronikale da Junijale, kudamienke ühtes olimmo türmäs, kudamat ollah počotas apostoloin joukos da enne minuu ruvettih uskomah Hristossah.

8Tervehüttü minun armahale uskovellele Ampliatale.9Tervehüttü Urbanale, meijän ruadovellele Hristosan ruavos da minun armahale Staheile.10Tervehüttü Apellesale, kudaman uskuo Hristossah on kaikelleh opittu. Tervehüttü Aristovulosan perehväile.11Tervehüttü minun roduvellele Irodionale. Tervehüttü Narkisan talois niilöile, kudamat kuulutah Ižändäle.12Tervehüttü Trifenale da Trifosale, naizile, kudamat äijän ruatah Ižändäle. Tervehüttü armahale sizärele Persidale, kudai pani ülen äijän vägie Ižändän ruadoh.13Tervehüttü Ižändän vallitule Ruufu-vellele da hänen muamale, kudai on minulegi gu muamo.14Tervehüttü Asinkritale, Flegontale, Germesale, Patrovale, Germasale da toizile vellile, kudamat ollah heijänke.15Tervehüttü Filologale da Julijale, Nireile da hänen sizärele, Olimpasale da kaikile hänenke olijoile jumalanuskojile.16Toivotakkua tervehüttü toine toizele pühäl suunannandal. Tervehüttü tüötäh teile kai Hristosan kanzukunnat.

17Kehitän teidü, vellet, vardoiččemahes niilöi, kudamat tuvvah hoppuu da pannah teile kampii uskon dorogal - se on niilöi opastandoi vastah, kudamat teile annettih. Vältelkiättökseh heidü,18hüö ei sluužita meijän Ižändäle Iisusale Hristosale, hüö täütetäh omua mahua da čomil sanoil, libiel kielel muanitetah puhtahat südämet.19Se kaikin tietäh, mittumat tüö oletto sanankuulijat. Sikse olen hüväs mieles teijän täh da tahton, gu tüö olizitto mielevät hüväs da prostoit pahas.20Rauhan Jumal terväh murendau sattanan teijän jalloin alle. Meijän Ižändän Iisusan hüvüs olgah ainos teijänke.

21Tervehüttü teile tüötäh minun ruadovelli Timofei, da minun roduvellet Lutsii, Jason da Sosipatru.22Tervehüttü teile Ižändän nimes tüönnän minägi, Tertii, kenen käil on kirjutettu tämä kirjaine.23Tervehüttü teile tüöndäü Gaiju, kudai avai oman koin minule dai kogo uskojien kanzukunnale. Tervehüttü teile tüöndäü linnan kaznankaččoi Erastu da vie velli Kvartu. [24Meijän Ižändän Iisusan Hristosan hüvüs olgah ainos teijänke! Amin'.]*b


*a 16:1 Ennevahnallizes kirikös diakonissat ruattih köühien da kaiken kanzukunnan hüvüökse.

*b 16:24 Jaguo ei ole kaikis vahnois käzikirjutuksis. Sen sijah on ülendüssanat, kudamat ollah kohtas 14:24-26.

предыдущая глава Глава 16 следующая глава