Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE RIIMALAZILE

Глава 15

Duumaiče toizii

1Meil, uskos vägevil, pidäü kestiä vähävägizien arbailendat, a ei duumaija iččie.2Jogahizel meis pidäü duumaija lähimästü, sidä, mi on hänele hüväkse da mi lujendau händü.3Eihäi ni Hristos duumainnuh iččie. Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu: «Sinuu kiruojien kiruondat tuldih Minun piäle.»4Midä on enne kirjutettu, se kai on kirjutettu meile opastuksekse, gu meil tirpandan da Pühien Kirjutuksien urostuksen vuoh olis nad'oužu hüväh.5Anna tirpandan da urostuksen Jumal andau teile eliä üksimielizennü keskenäh, kui opastau Hristos Iisus,6gu tüö ühtel hengel, ühtel suul kiittäzittö Jumalua, meijän Ižändän Iisusan Hristosan Tuattua.

Jevangelii on jevreilöih dai toizih rahvahih niškoi

7Otakkua omah joukkoh toine tostu, kui Hristos otti teidü Jumalan kunnivokse.8Pien mieles tädä: Hristos tuli avvuttamah jevreilöile. Häi tuli täüttämäh meijän tuattoloile annetut uskalmot gu ozuttua: Jumal pidäü oman sanan.9Hristos tuli vie sikse, gu toizet rahvahat voidas ülendiä Jumalua Hänen armon täh, kui on sanottu Pühis Kirjutuksis:
- Sikse ülendän Sinuu Jumalua tundemattomien rahvahien keskes, pajatan passibot Sinun nimele.

10Da ielleh vie:
- Piekkiä hüviä mieldü, Jumalua tundemattomat rahvas, ühtes Hänen rahvahanke.

11Da viegi:
- Kiitäkkiä Ižändiä, kai muailman rahvas!
Ülendäkkiä Händü, kaikkien mualoin eläjät!

12Da vie Isaija sanou:
- Iisain juures nouzou veza, kudai ülenöü Jumalua tundemattomien rahvahien valdumiehekse.
Häneh ruvetah nad'eimahes kai rahvahat.

13Jumal, kudai andau nad'oužan, täütäkkäh hüväl mielel da rauhuol teidü, kudamat uskotto, gu teijän nad'oužu ainos vai kazvas Pühän Hengen väil.

Puavil pagizou omah ruadoh näh

14Vellet, minul tottugi on varmus sit, gu tüö oletto tävvet hüviä tahtuo da kaikenjüttümiä tieduo i voitto ičegi n'evvuo toine tostu.15No üksikai kirjutin teile erähis kohtis julgiettavah, gu juohtuttua teile mieleh erähät dielot. Luajiin nenga sikse, gu Jumal omal hüvüöl kučui minuu16sluužimah Hristosale Iisusale Jumalua tundemattomien rahvahien keskes, ruadamah papillistu ruaduo Jumalan jevangelien hüväkse, gu niilöis rahvahis rodies Pühäl Hengel pühitettü, Jumalale mielehine lahju.17Minä voin Hristosas Iisusas löühkiä sil, gu ruavoin Jumalan ruaduo.18En kačo ruohti paista nimis muus - vai sit, midä Hristos minun kauti luadii, gu suaja Jumalua tundemattomat rahvahat sanankuulijoikse, paginoin, ruadoloin,19tunnusmerkilöin da kummien vuoh, Jumalan Hengen väil. Nenga minä vein loppuh Hristosan jevangelien sanelendan, algajen Jerusalimas da sen ümbäristös da Illirieh suate.20Minä panin kai väit gu sanella jevangeliedu vai sie, kus Iisusan nimie vie ei tundieta, gu nostua ei toizen pannule alustale.21Ruavoin muga, kui on sanottu Pühis Kirjutuksis:
- Kudamile vie ei saneltu Hänes, net voijah nähtä, kudamat ei kuultu, net ruvetah ellendämäh.

Puavil reknailou matkua Riimah

22Minun ruado äijän kerdua vastusti minun matkua teijän luo.23No nügöi minul ei ole enämbiä ruaduo nämis kohtis, i minul jo äijän vuottu himoittau piästä teijän luo,24konzu lähten Ispanieh. Toivon, gu matkal sinne voizin nähtä teidü da gu suazin hos vähäzen hüviä mieldü, i sit tüö auttazitto minule piästä ielleh.

25A nügöi olen lähtemäs Jerusalimah viemäh abuu jumalanuskojile.26Kačo, uskojat Makedonien da Ahaijan kanzukunnis kačottih hüväkse andua ühtehine lahju Jerusaliman kanzukunnan köühile.27Muga hüö kačottih hüväkse, ga ollahhäi hüö heijän velguniekat. Gu kerran Jumalua tundemattomat rahvahat suadih hengellistü eluo jevreilöispäi, vastah heil pidäü andua abuu einehel.28Sit gu minä olen ruadanuh tämän ruavon da hüvin suannuh perile sen kerätün avun, menen teijän kauti Ispanieh.29Tiijän, konzu tulen teijän luo, tulen Hristosan tävven blahosloven'n'anke.

30Pokoroičemmos teile, vellet, meijän Ižändän Iisusan Hristosan täh da Pühän Hengen annetun suvaičuksen täh, olgua minule tuvennu. Palavasti molikkua Jumalua minus tuači,31gu Juudies en puuttus uskomattomien käzih, da gu lahju, kudaman vien Jerusalimah, olis mieldü müö jumalanuskojile.32Sit minä voin, gu andanou Jumal, ilomielin tulla teijän luo da suaja hengele hoivua.33Jumal, kudai andau rauhan, olgah teijän kaikkienke. Amin'.


предыдущая глава Глава 15 следующая глава