Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE RIIMALAZILE

Глава 14

Älä suudi velliedäs

1Otakkua omah joukkoh us- kos vähävägine, älgiä ruvekkua kiistämäh hänenke, midä suau ruadua, midä ei sua.2Eräs uskou, gu voibi süvvä kaikkie, a ken on uskos vähävägine, se süöü vai kazvoksii.3Se, ken süöü kaikkie, älgäh paheksikkah sidä, kudai ei süö; a se, kudai ei süö kaikkie, älgäh suudikkah sidä, kudai süöü. Onhäi Jumal ottanuh händügi omakse.4Ken sinä olet suudimah toizen käskülästü? Se on hänen ižändän dielo, seizougo häi vai kuaduu. No häi seizou, sikse gu Ižändü voibi pidiä händü jalloilleh.

5Kengo pidäü ühtü päiviä kallehembannu tostu, toizele kai päivät ollah ühtenjüttümät. Anna jogahine ruadau sidä, midä pidäü oigiennu.6Ken eroittelou päivii, se ruadau muga Ižändän kunnivokse; ken süöü, se süöü Ižändän kunnivokse, sikse gu kiittäü Jumalua. A se, kudai ei süö, on Ižändän kunnivokse süömättäh, i häi sežo kiittäü Jumalua.7Niken meis ei elä iččeh niškoi, eigo kuole iččeh niškoi.8Gu müö elämmö, elämmö Ižändäh niškoi, a gu kuolemmo, kuolemmo Ižändäh niškoi. Ga sit elämmögo müö vai kuolemmo - müö olemmo Ižändän.9Siksehäi Hristos kuoli da nouzi kuollielois, gu olla kuolluzien da elävien Ižändännü.10Mikse sinä suudit omua uskovellie? A sinä, mikse paheksit uskovellie? Kaikin müö tulemmo Jumalan suvvon edeh.11Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu:
- Oman elaijan kauti annan sanan, sanou Ižändü: Kaikkien polvet painutah Minun ies i jogahizen kieli ülendäü Jumalua.

12Muga jogahizel meis pidäü andua Jumalale čottu omas ičes.

Älä riko vellie

13Heitäkkiämmö sit toine toizen suudindu. Parembi kačokkua, gu etto suattas omua vellie öntästümäh da langiemah.14Ižändäh Iisussah uskojen minä lujah tiijän: ni mi ei ole ičessäh pagan dielo. Vai sille, ken pidäü midätahto paganannu, se on pagan.15No gu sinun velli paheldunnou sendäh, midä sinä süöt, sit sinä jo et rua suvaičuksen mugah. Älä süömizen täh riko vellie, kudaman täh kuoli Hristos.16Älgiä annakkua nagrua sidä, mi teijän mieles on hüvä.17Jumalan valdu ei ole süömine da juomine, se on oigei elos, rauhus da ilo Pühäs Henges.18Ken nenga palvou Hristossua, se on mieldü müö Jumalale da on rahvahilgi počotas.

19Ga ečikkiämmö sit sidä, mi on rauhuokse da toine toizen lujendamizekse.20Älä süömizen täh riko Jumalan ruaduo. Hos kai on puhtas, no paha on ristikanzale, gu häi omal süöndäl öntäsköittäü toizen.21Parembi on olla süömättäh lihua, juomattah viinua da vältelläkseh kaikkie mostu, min täh sinun velli öntästüü.22Sinul on oma usko täh niškoi. Pie se omas ičes Jumalan ies. Ozakas on se, ken ei soimua iččie sen täh, min kaččou oigiekse.23A se, ken arbailou da üksikai süöü, on suudittu, sendäh gu häi ei rua muga, kui käsköü hänen usko. Kai, midä ristikanzu luadiu omua uskuo vastah, on hänele riähkü.

24Kiitämmö Sidä, kudai voibi lujendua teidü uskos, kui sanou minun saneltu jevangelii, sanat Iisussah Hristossah näh, se avattu peittodielo, kudai ilmazen ijän oli salvas,25a nügöi on jiävittü, da kudai Jumalan iänenkandajien kirjutuksien kauti ilmanigäzen Jumalan käsküs oli avattu kaikile rahvahile, gu kaikin uskottas Häneh da kuultas Hänen sana.26Jumalale, aino mieleväle, kunnivo Iisusan Hristosan kauti ilmazen ijän! Amin'.*a


*a 14:26 Ülendüssanat 14:24-26 ollah erähis käzikirjutuksis kirjazen lopus. Sie net ollah javot 16:25-27.

предыдущая глава Глава 14 следующая глава