Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE RIIMALAZILE

Глава 7

Zakonan vallas piäzendü

1Vellet, tüöhäi tunnetto Zakonan da tiijättö, Zakon pidäü ristikanzua vallan al, kuni häi eläü.2Zakon sidou miehel olijan naizen ukkoh, kuni vai ukko on elos. No gu ukko kuollou, naine piäzöü sit Zakonan käsküs, kudai sidoi händü ukkoh.3Gu ukon hengis olles häi mennöü miehele toizele, sit häi on vierahan mužikanke maguaju. No ukon kuoltuu häi on välläl sit zakonas i ei magua vierahan mužikanke, hos i mennöü miehele toizele mužikale.4Mugai tüö, vellet, Hristosan kuoltes tüö, Hänen rungan palazet, kuolitto Zakonah nähte da oletto nügöi toizen, ei Zakonan, a toizen, Hänen, kudai on nostatettu kuollielois, gu müö kaikin tuozimmo andimii Jumalale.

5Silloi, konzu müö vie elimmö riähkähizen oman ičen vallas, meijän rungas ruattih Zakonan nostatetut riähkähizet himot i müö toimmo andimii surmale.6No nügöi müö piäzimmö välläle Zakonas, kuolimmo sih nähte, mi pidi meidü vallas. Nügöi müö palvommo Jumalua uudeh luaduh, kui Hengi käsköü, emmo endizeh luaduh, Zakonan kirjaimen mugah.

Zakon da riähkü

7Midä sit meil sanuo? Ongo iče Zakon riähkü? Tiettäväine, ei. No vaste Zakonan kauti minä rubein tundemah riähkän. Kačo himoloi minä ni tiedänüs en, gu Zakon ei sanonus: «Älä himoittelei.»8Zakonan käskülöis riähkü löüdi mih tartuo da rubei nostattamah minus kaikenjüttümii himoloi. Zakonattah riähkü on kuolluh.9Minä elin enne Zakonattah, no konzu Zakonan käskü tuli, sit riähkü elavui,10a minä kuolin. Nenga käskü, kudamal pideli tuvva elos, toi minule surman.11Riähkü sai pričinän Zakonan käsküs, muanitti minuu da tapoi sil käskül.

12Muga Zakon iče üksikai on hüvä, dai käskü on pühä, oigei da hüvä.13Rodihgo sit se, kudai on hüvä, minule surmakse? Tiettäväine, ei se, a riähkü. Gu riähkü nägüs riähkännü, se toi minule hüvän kauti surman. Nenga käskü luadii riähkän vie äijiä kerdua pahembakse.

14Müö tiijämmö, Zakon on Hengespäi tulluh. A minä olen mualline ristikanzu, riähkän orjakse müödü.15Ni ellendä en, midä ruan. En rua sidä, midä tahton, a ruan sidä, midä vihuan.16I gu kerran ruan sidä, midä en tahto, sit minä olen müödäzin, gu Zakon on hüvä.17Ga sit jo enhäi minä rua sidä, sen ruadau minus eläi riähkü.18Tiijän, minus, minun riähkähizes omas ičes, ei elä hüvä. Tahtuo hüviä, se minus on, a luadie hüviä - sidä ei ole.19En luaji sidä hüviä, midä tahton, a luajin sidä pahua, midä en tahto.20No gu ruan sidä, midä en tahto, ga sit jo sidä en rua minä iče, sen ruadau minus eläi riähkü.

21I muga minä näin, olen moizen zakonan vallas: tahton luadie hüviä, no paha rippuu minus.22Se ristikanzu, kudai eläü minun südämes, hüväl mielel ühtüü Jumalan Zakonah,23no rungas minä näin toizen zakonan, riähkän zakonan, kudai toruau südämen zakonua vastah. Nenga minä olen minun rungas ruadajan riähkän zakonan čieppilöis.24Oh minuu kurjastu! Ken piästäü minuu täs kuolendan rungas?25Passibo Jumalale meijän Ižändän Iisusan Hristosan täh! I muga minä südämel novvan Jumalan Zakonua, a riähkähizel omal ičel - riähkän zakonua.


предыдущая глава Глава 7 следующая глава