Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE RIIMALAZILE

Глава 6

Riähkäh nähte kuolluot, Hristosas elävät

1Midä täh sanuo? Pidäügo meil jatkua riähkänluajindua, gu Jumalan hüvüs sit suurenis?2Tiettäväine, ei! Gu kerran riähkäh nähte olemmo kuolluh, ga sit kuibo voizimmo iellehgi eliä riähkäs?3Vikse tüö etto tiijä, gu meidü kaikkii, kedä ristittih Iisussah Hristossah, ristittih Hänen kuolendah.4Nenga meidü ristijes annettih surmale, pandih kalmah ühtes Hänenke, gu müögi rubiezimmo elämäh uuttu elaigua, muga kui Hristossua nostatettih kuollielois Tuatan taivahallizen valgien väil.5Gu meidü ühtütti Hänenke ühtenjüttüine kuolendu, sit meidü ühtüttäü kuollieloisnouzendugi.

6Müö tiijämmö: meijän vahnu oma iče on ühtes Hänenke nuaglittu ristah, gu tämä riähkähine rungu menettäs vallan da müö emmo olis enämbi riähkän orjannu.7Ken kuoli, se piäzi riähkän vallas.8A ku kuolimmo Hristosanke, uskommo, voimmo eliägi Hänenke.9Tiijämmö, gu kerran Hristos on nostatettu kuollielois, Häi ei kuole enämbiä, surmal ei ole enämbiä valdua Häneh.10Konzu Hristos kuoli, Häi kuoli ilmazekse ijäkse riähkäh nähte. A ku Häi eläü, Häi eläü Jumalah nähte.11Mugai tüö, piekkiä iččie riähkäh nähte kuolluzinnu, a Jumalah nähte elävinnü Hristosas Iisusas.

12Anna sit riähkü ei pie valdua teijän kuolijas rungas, eiga annattokseh sen himoloile.13Älgiä annakkua oman rungan nimittumua kohtua riähkän valdah luadimah viärüttü! Gu nügöi piäzittö surmas elaigah, annakkua iččie Jumalale, a rungan joga kohtu Hänen valdah luadimah oigieloi ruadoloi!14Riähkü ei ole enämbi teijän ižändü, sendäh gu tüö etto ole Zakonan, a oletto armon vallan al.

Riähkän vallas piästetüt

15Midäbo sit? Rubiemmogo luadimah riähkiä, gu emmo ole Zakonan, a olemmo armon vallan al? Emmo rubie!16Tiijättöhäi sen, gu heittünettö kelle orjakse kuundelemah händü, sit oletto juuri sen orjannu, kedä kuundeletto. Tüö libo kuundeletto riähkiä, i se vedäü teidü surmah, libo kuundeletto Jumalua i sil roittokseh oigiekse.17Passibo Jumalale, gu tüö, kudamat enne olitto riähkän orjannu, nügöi kogo südämel kuundeletto sidä opastustu, kudaman vietettäväkse teidü on annettu.18Teidü piästettih välläle riähkän vallas i tüö rodiittokseh oigien käsküläzekse.19Pagizen jogapäiväzen elaijan kielel, sendäh gu omas ičes tüö oletto vähävägizet. Enne tüö annoitto oman rungan joga kohtazen paganoin da zakonattomien dieloloin orjakse. A nügöi annakkua rungan joga kohtu oigien käsküläzekse ruadamah pühii ruadoloi.

20Konzu olitto riähkän orjannu, tüö etto voinnuh sluužie oigiele.21Midä hüviä tüö sit saitto? Kaikkie mostu, midä nügöi huijustattokseh, sikse gu sen agjas on surmu.22A nügöi tüö oletto välläl riähkis da rodiittokseh Jumalan käsküläzekse. Se hüvä, midä tüö sit suatto, vedäü teidü pühäh elaigah da lopus tüö suatto ilmanigäzen elaijan.23Riähkän palku on surmu, a Jumalan lahju on ilmanigäine elaigu Hristosas Iisusas, meijän Ižändäs.


предыдущая глава Глава 6 следующая глава