Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE RIIMALAZILE

Глава 3

1Midä hüviä sit on olla jevreinnü da midä abuu on ümbärileikkuandas?2Äijü da kaikenjüttümiä! Enzimäzikse se, gu Jumal andoi oman sanan heijän käzih.3No hos erähät ei oldu suremattomat, ei taki se riko Jumalan suremattomuttu?4Tiettäväine, ei! Oldahes hos kai rahvas muanittelijat, Jumal üksikai ei muanita. Onhäi Häneh näh sanottu Pühis Kirjutuksis:
- Sinä roittos oigei sanois i voitat suvvos.

5No ku meijän viärüs avuau Jumalan oigien, midä meil sit sanuo? Ongo Jumal viärü - pagizen nügöi rahvahan luaduh -, gu tüöndäü oman vihan meijän piäle?6Tiettäväine, ei! Eiga kui Häi vois sit suudie muailmua?7No ku minun kielahuon vuoh Jumalan tozi nägüü parembi da tuou Hänele kunnivuo, mikse sit minuu suuditah gu riähkähistü?8Ei taki se ole muga, kui erähät meidü kiruojat kiistetäh, buite müö sanommo: «Luajikkuammo vai pahua, rodieu hüviä!» Net kiistäjät suajah oigei suudo.

Niken ei ole oigei

9Kuibo sit? Olemmogo müö, jevreit, muidu parembat? Ni pikoi vähästü. Vastehäi ielpäi toin teijän korvih toven, gu kaikin, kui jevreit mugai gretsieläzet, ollah riähkän vallas.10Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu:
- Ei ole oigiedu, ni ühtü,
11ni ainavuo ellendäjiä, nikedä, ken eččiü Jumalua.
12Kaikin lähtiettih dorogaspäi bokkah, kaikin roittih pädemättömikse.
Ei ole nikedä, ni ühtü, ken luadiu hüviä.
13Heijän keroi on avvonaine kalmu, kielel hüö muanitellah, heijän kielen al on mavon juadu,
14heijän suu on täüzi kargiedu kirovuo.
15Kirmielöil jalloil hüö juostah valuttamah verdü,
16hävitüs da kurjus on heijän jällil.
17Rauhuon dorogua hüö ei tietä,
18ei ole heijän silmis Jumalan varavuo.

19Müö tiijämmö: midä Zakon sanou, sen se sanou niilöile, kel on Zakon, anna kaikin vaikastutah, i kai miero roih viärü Jumalan ies.20Eihäi ni üksi ristikanzu rodei oigiekse Jumalan ies Zakonan käskülöin novvandal. Zakonan kauti ristikanzu tiijustau omat riähkät.

Oigiekse roittos uskon kauti

21A nügöi Jumalan oigei, kudamah näh sanellah Zakon da Jumalan iänenkandajat, oli avattu Zakonattah.22Tämä Jumalan oigei tulou uskon kauti Iisussah Hristossah, i sen suajah kaikin, ket uskotah. Kaikin ollah ühtenjüttüöt,23gu kaikin luajittih riähkiä, eigo heis ole Jumalan valgiedu.24No ihan ilmai, Hänen hüvüön täh, hüö piästäh oigiekse, sikse gu Hristos Iisus piästi heidü välläle.25Händü Jumal andoi žertvakse riähkis. Hänen veri tuou prosken'n'an niilöile, ket uskotah. Jumal luadii tämän, gu ozuttua oma oigei sil, gu tirpi da prostii rahvahan mennüön aijan riähkät.26Häi luadii sen vie sikse, gu jiävie oma oigei nügözel aijal, anna nägüs: Häi iče on oigei da luadiu oigiekse sen, kudai uskou Iisussah.

27Ongo sit mil löühkiä? Ei ole, se on hävitettü. Mi zakon sen hävitti? Sego, kudai küzüü ruadoloi? Ei se, a uskon zakon.28Müö tulimmo sit sih: ristikanzu piäzöü oigiekse uskol, a ei Zakonan novvandal.29Jokse Jumal on vai üksien jevreilöin Jumal? Eigo Häi ole toiziengi rahvahien Jumal? On toiziengi rahvahien,30gu kerran Jumal on üksi. Häi luadiu oigiekse ümbärileikatut, gu net uskotanneh, dai ümbärileikkuamattomat, kudamat uskotah.31Hävitämmögo müö sit Zakonan uskol? Emmo nikui hävitä, a lujendammo sen, midä Zakon sanou.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава