Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

KIRJAINE RIIMALAZILE

Глава 1

Tervehüöt da algusanat

1Minä Puavil, Hristosan Iisusan käsküläine, apostolakse kučuttu da vallittu sanelemah Jumalan jevangeliedu, tüönnän tervehüttü teile kaikile.

2Jevangelii, kudaman Jumal jo ielpäi uskaldi Pühis Kirjutuksis omien iänenkandajien kauti,3on sana Hänen Poigah näh. Roindua müö Häi oli Davidan roduu;4pühüön hengie müö Häi kuollielois nostes jiäviihes Jumalan Poijannu, kudamal on valdu. Häi on Iisus Hristos, meijän Ižändü,5Hänespäi minä sain armon da apostolan sijan, gu vediä kaikkii Jumalua tundemattomii rahvahii uskomah Häneh da heittümäh Hänele Hänen nimen kunnivokse.6Heijän keskes oletto tüögi, kudamii on kučuttu kuulumah Iisusale Hristosale.7Armuo da rauhuttu Jumalas, meijän Tuataspäi, da Ižändäs Iisusas Hristosaspäi teile kaikile Riimas olijoile Jumalan armahile, kudamii on kučuttu roimah pühäkse rahvahakse!

Puavil tahtou piästä käümäh Riimah

8Enzimäzikse kiitän Iisusan Hristosan nimes minun Jumalua kaikis teis, sikse gu teijän uskoh näh sanellah kaikkiel muailmas.9Jumal, kudamale sluužin kaikel südämel, gu sanelen jevangeliedu Hänen Poigah näh, nägöü, kui minä heittelemättäh mustelen teidü omis malittulois.10Molimmos ainos, gu jälgimäi kuitahto piäzizin teijän luo, gu ollou moine Jumalan valdu.11Ülen äijäl tahtozin nähtä teidü, gu voizin andua teile mintahto Hengespäi tulluon n'eron da sil lujendua teidü,12toizin sanojen: müö dai tüö suazimmo kaikin rohkevuttu meijän ühtehizes uskos.13Tahton, gu tiedäzittö, vellet: äijän kerdua minä huavain tulla teijän luo, no täh suate ainos mitahto azetti minuu. Tahtozin teijängi luo kerätä uudizen, kui keräin sidä toizien rahvahien keskes.14Olen vellas gretsieläzile da varvaroile, tiedäjile dai tiedämättömile,15i sikse tahtozin piästä kuuloittamah jevangeliedu teilegi, Riimas eläjile.

Jevangelien vägi

16Minä en huijustai jevangeliedu, se on Jumalan vägi, i se tuou piäzendän kaikes pahas jogahizele, ken sih uskou, enzimäi jevreile, sit gretsieläzelegi.17Jumalan oigei avavuu allus loppuh suate uskon kauti jevangelies. Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu: «Oigei eläü uskol.»

Ristikanzan rodu on riähkähine

18Jumalan viha jiävihes taivahaspäi, se tulou kaiken jumalattomuon da viärüön piäle, kudamua luajitah rahvas, kudamat pietäh tozi viärüön vallas.19Sen, midä Jumalas voibi tiediä, hüö voijah nähtä. Jumalhäi jiävii sen heile.20Se, mi on Hänes nägümätöi – Hänen ilmanigäine vägi da jumalus –, muailman luajindua müö on ellendettävis, gu kaččuo Hänen ruadoloi. Sendäh heil ei ole mil puolistua iččie.21Hos hüö tiettih Jumalua, hüö ei kunnivoittu eigo kiitettü Händü Jumalannu, a heijän mielet roittih tühjänpäiväzikse, i heijän ellendämättömis südämis rodih pimei.

22Hüö kiistettih, buite ollah mielevät, a iče roittih mielettömäkse.23Kaduomattoman Jumalan taivahalline valgei hüö vaihtettih kaduojien ristikanzoin, linduloin, n'ellijalgazien da vilizijöin kuvih.24Sendäh Jumal hülgäi heidü heijän südämen himolois paganoih ruadoloih, toine toizenke huiguamah omua rungua.25Jumalan tozi hüö vaihtettih kielahuoh, hüö palvottih luajittuu da sluužittih hänele, a ei Luadijale – ülendettü olgah Häi ilmazen ijän, amin'.26Sikse Jumal jätti heidü huijustettavien himoloin valdah. Naizet vaihtettih luonnolline ühtündü miehenke luonnonvastazeh,27mugai miehet hüllättih luonnolline ühtündü naizenke, i heis sütüi himo toine toizeh. Miehet, kudamat ruatah keskenäh huigiedu ruaduo, suajah tämän hairehtundan mugahine tazuandu omas ičes.

28Gu hüö ni huoles ei piettü, kui pidiä Jumalua mieles, Jumal jätti heidü heijän pädemättömien mielien valdah ruadamah sidä, midä ei suas ruadua.29Hüö ollah tävvet kaikenjüttümiä viärüttü, pahuttu, ahnehuttu, vihua, kadehuttu, tapanduhimuo, ollah riijačut, muanittelijat, pahantahtojat da kielenkandelijat,30pahanpagizijat, Jumalan vihuajat, vägivaldazet, ülbiet, havizijat, pahan ruavon eččijät, hüö ei kuunnella vahnembii,31hüö ollah ellendämättömät da heih ei sua uskuo, hüö ei suvaija eigo žiälöijä nikedä.32Hüö tietäh Jumalan oigei suudo: ket nenga eletäh, niilöi maksau andua surmale käzih. No üksikai hüö iče ruatah nenga da vie kiitetäh toizii, kudamat muga ruatah.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава