Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

IIVANAN KOLMAS KIRJAINE

Глава 1

1Minä, vahnin, tüönnän tervehüttü sinule, armas Gaiju. Minä tottu suvaičen sinuu.

2Armas velli, molimmos, gu püzüzit tervehennü dai kai olis sinul muga hüvin, kui hüvä on sinun hengel.3Ihastuin äijäl, gu tänne tulluot vellet saneltih, kui sinä püzüt toves da elät sidä müö.4Ei ole minul suurembua hüviä mieldü migu kuulta, minun lapset eletäh toven mugah.

Avvuta matkas olijoi jevangelien opastajii

5Armas velli, sinä olet surematoi kaikes, midä ruat uskovellile, niilöilegi, kudamii et tunne.6Hüö saneltih uskojien kanzukunnan ies, kui sinä heidü suvaičet. Ole moine hüvä, valmista heidü matkah, kui pidäü Jumalua müö.7Hristosan nimen täh hüö lähtiettih matkale, eigo hüö oteta Jumalua tundemattomil nimidä.8Sendäh meil pidäü vastata heijänmoizii, gu müögi ühtes heijänke ruadazimmo pravvan hüväkse.

Diotrefii da Demetrii

9Kirjutin erähän sanan uskojien kanzukunnale, no Diotrefii, kudai suvaiččou olla enzimäzennü heijän keskes, ei kuundele meidü.10Sikse minä, gu tulen sinne, tahton ottua paginoih, midä häi ruadau, gu levittäü meis pahoi paginoi. Da vie segi on hänele vähä. Iče jo häi ei vastua uskovellii, ga kieldäü niilöigi, kudamat tahtotah sen luadie, kai ajau heidü iäre uskojien kanzukunnas.11Armas velli, älä novva pahan jälgii, a novva hüvän. Ken luadiu hüviä, on Jumalaspäi, a ken luadiu pahua, ei ole nähnüh Jumalua.12Demetries kaikin sanellah vai hüviä, iče tozigi sanelou hänes hüviä. Müögi sanelemmo hänes hüviä, i sinä tiijät, meijän tovendus on tozi.

Jälgisanat

13Minul olis sinule äijü kirjuttamistu, ga en tahto kirjuttua černiläl da ručkal.14Smietin, näin sinuu terväh. Sit voimmo paista silmü silmäh.15Rauhuttu sinule! Dovarišat tüötäh sinule tervehüttü. Sano tervehüttü kaikile dovarišoile, jogahistu mainiče nimel.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава