Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PEDRIN TOINE KIRJAINE

Глава 3

Ižändü toven tulou järilleh

1Armahat! Tämä on jo toine kir- jaine, kudaman teile kirjutan. Mollembis kirjazis minä juohatandal nostatan teijän puhtastu mieldü,2anna mustazitto Jumalan pühien iänenkandajien jo ennepäi sanotut sanat da Ižändän, Piästäjän käsküt, kudamat tüö saitto teijän apostolois.

3Enne kaikkie tiijäkkiä: jälgiaijal tulou nagrajua, kudamat eletäh omien himoloin mugah.4Hüö sanotah niärittäjen: «Tuligo Häi sit kui uskaldi? Tuatat kuoltih, a kai on endizelleh, kui oli muailman luajinduaigah.»5Hüö buite unohtetah, gu jo aijoin allus oldih Jumalan sanan vuoh olemas taivahat dai mua, kudai oli luajittu vies da viel.6I viel da sanal silloine muailmu oli hävitettügi viennouzendas.7I sen samazen sanan varas ollah nügözet taivahat dai nügöine mua, da vuotetah tulel hävitändiä. Niilöi pietäh sih päiväh niškoi, kudamal tulou suudo da konzu jumalattomii hävitetäh.

8Ühtü vai älgiä unohtakkua, armahat vellet: Ižändäle üksi päivü on kui tuhat vuottu, a tuhat vuottu kui üksi päivü.9Ei Ižändü vitkittele täüttäjes uskaldettuu, hos erähien mieles Häi vitkittelöü. No Häi tirpau teidü, ei tahto, gu kentahto hävies, a tahtou gu kaikin kiännüttäs riähkis Häneh päi.10Ižändän päivü tulou vuottamattah, gu varras. Sennü päivännü taivahat hävitäh kohunke, da kai, midä taivahal on, palau da murenou. Palau mua dai kai, midä mual on luajittu.11I ku kai nenga murenou, ga mittuminnu pühäs elaijas da oigielois ruadolois pidäs olla teil,12kudamat vuotatto Jumalan päiviä da tahtotto, gu se tulis teriämbi – se päivü, konzu taivahat süttühüü muretah, i kai midä sie on, sulau tulen räkes.13No meil on Hänen uskalmo, i sih uskojen müö vuotammo uuzii taivahii da uuttu muadu, kus kaikin eletäh Jumalua müö.

14Armahat vellet! Gu tüö vuotatto sidä kaikkie, ga sit pangua kai väit, gu ozuttuakseh Hänen ies puhtahinnu da vijattominnu da gu teil olis rauhus.15Meijän Ižändän pitkiä tirpandua piekkiä piäzendännü. Nengahäi meijän armas velli Puavilgi, hänele annetul mielevüöl kirjutti teile.16Nenga häi sanou kaikis kirjazis, kudamis pagizou nämii dieloloi. Niilöis on kudamidägi vaigieh ellendettäviä. Tiedämättömät da häilüjät ičele häviendäkse viäristelläh niilöi kohtii, kui toiziigi Pühii Kirjutuksii.

17Armahat vellet, nügöi tüö tiijättö kaiken tämän. Vardoikkuattokseh sit, gu jumalattomien muanitukset ei üöksütettäs teidü i tüö etto pakkus omal lujal alustalpäi.18A kazvakkua meijän Ižändän da Piästäjän Iisusan Hristosan hüvüös da tundemizes. Hänele kunnivo nügöi dai ilmanigäzeh päiväh suate. Amin'.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава