Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PEDRIN TOINE KIRJAINE

Глава 2

Viäristelijät opastajat da heijän suudindu

1No oli Izrail'an rahvahan keskes niilöigi, kudamat vai heiteltihes Jumalan iänenkandajikse. Muga teijängi joukkoh tulou valehopastajii. Hüö peitoči tuvvah teijän keskeh valehopastandoi, kudamat hävitetäh teidü. Hüö kieldävütäh Ižändäsgi, kudai heidü omal verel osti omikse. Sil hüö terväh suajah ičelleh surmu.2Äijät lähtietäh heile jälles vällillistü elaigua elämäh. Heijän täh toven dorogu rodieu kirottu.3Hüö ollah rakkahat d'engah i opitah hüödüö teis paginoil, kudamat hüö iče keksittih. Jo ammui heih niškoi kačottu suudo on väis, hävitüs vuottau heidü.

4Ni anheliloi, kudamat luajittih riähkiä, Jumal ei žiälöinnüh. Häi lükkäi heidü sivottuloinnu uavun pimieh vuottamah suuduo.5Häi ei žiälöinnüh vahnua muailmua, da andoi viennouzendale tulla jumalattoman muailman piäle, no Noin, oigien elaijan sanelijan, Häi piästi, da piästi vie seiččie muudu.6Jumal suudii Sodoman da Gomorran linnat, polti net tuhkakse. Nenga Häi andoi merkin sit, midä tulijoil aijoil rodieu jumalattomile.7No Häi piästi oigien Lotan, kudamal vaččua tuskai jumalattomien vällillizen elaijan täh.8Tämä oigeihengi ristikanzu joga päiviä tirpi muokkua omas puhtahas südämes, gu heijänke eläjes hänel pidi kaččuo da kuunnella heijän jumalattomii ruadoloi.9Ga sit Ižändü voibi piästiä muanituksis niilöi, ket Händü varatah, a jumalattomii pidäü suudopäiväh suate da sit tazuau heile,10– semmite niilöile, kudamat mennäh oman rungan pahoile himoloile jälles da paheksitah valdua.

Julgiet da omavaldazet, nämä valehopastajat ei varata nagrua taivahallizii valdoi,11hos ni anhelit, kudamil on enämbi valdua da vägie, ei nagreta eigo suudita niilöi Ižändän ies.12A nämä valehopastajat nagretah sidä, mis ei tietä nimidä. Hüö ollah gu mielettömät elätit, kudamat luondo on luadinuh püvvettäväkse da tapettavakse, i kui elätit hüö hävitähgi.13Omas viärüös hüö suajah viärüönluadijan palku. Hüö rakkahal piruijah keskel päiviä. Hüö ollah huijuttomat da vällillizet omis himolois, konzu ollah stolas teijänke.14Himokkahil silmil hüö kačotah naizih, eigo nikui suaja külläl riähkän luajindas. Hüö muanitellah rahvahii, kudamil vie ei ole lujua pohjua. Hüö on harjavuttu ahnastamah. Jumalan kirotut!15Hüö lähtiettih oigies dorogaspäi, üöksüttih da mendih Vosoran poijale Valaamale jälles. Se Valaam mieldüi muanittelendas tarittuh palkah,16no händü kohendettih hänen riähkäs, konzu oslu, sanatoi elätti, rubei pagizemah ristikanzan iänel da azetti Valaam-ennustajan mielettömüön.

17Net rahvas ollah gu viettömät kaivot, gu pimiet pilvet, kudamat levittäü suuri tuuli. Heile on varustettu igähine pilkoine pimei.18Hüö lad'd'atah suurii, tühjänpäiväzii sanoi. Rungan himoloin vallas hüö opitah vediä vällillizeh elaigah niilöi, kudamat ollah vastevai piäzemäs üöksünüzien keskespäi.19Hüö uskaldetah niilöile vällüs, hos iče ollah vällillizüön kütküös. Ristikanzu on sen vallas, mi händü voitti.20Hüö piästih välläle muailman pahuzis meijän Ižändän da Piästäjän Iisusan Hristosan tundemizen vuoh. No gu hüö müös sevottih niilöih pahuzih da puututtih niilöin valdah, ga sit nügöi heil on äijiä pahembi gu allus.21Parembi ollus, gu hüö ei tiettüs oigien dorogua, migu sen tiijustahuu kieldävütäh heile annetus pühäs käsküs.22Heile rodih juuri muga, kui sanou sananpolvi: «Koiru tulou järilleh omile oksenduksile» da «Pestü počči menöü vierettelemähes ligaluhtah.»


предыдущая глава Глава 2 следующая глава