Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PEDRIN TOINE KIRJAINE

Глава 1

1Minä Simon-Pedri, Iisusan Hristosan käsküläine da apostol, tüönnän tervehüttü teile, kudamile meijän Jumal da Piästäi Iisus Hristos omas hüvüös andoi juuri moizen hinnattoman uskon kui meilegi.

2Anna teijän ozakse tulou ainos vai enämbi hüvüttü da rauhuttu, sendäh gu tüö tunnetto Jumalua da meijän Ižändiä Iisussua.

Kučundu da valličendu

3Hänen jumalalline vägi andoi meile lahjakse kai, midä pidäü tozi elaijas da Jumalan varuandas, sendäh gu müö tiijustimmo Händü, kudai kučui meidü omal taivahallizel valgiel da väil.4Nenga Häi andoi meile ülen suuret da kallehet uskalmot, gu tüö niilöin vuoh pagenizitto pahois himolois, kudamat rikotah rahvastu muailmas, da gu suazitto vuitin jumalallizes.

5Sikse pangua kai väit, gu ozuttua omas uskos hüvii ruadoloi da hüvis ruadolois – ellendüstü,6a ellendükses – ičen käzispidämistü, ičen käzispidämizes – keständiä, keständäs – Jumalan varuandua,7Jumalan varuandas – vellien suvaičendua, vellien suvaičendas – kaikkien rahvahien suvaičendua.8Gu kai tämä teis on da suurenou, sit meijän Ižändän Iisusan Hristosan tundemine ei jiä teis sualehettah da hüvüöttäh.9A se, kes nämii ei ole, on sogei, nägöü vai oman nenänalustan. Häi unohti, kui händü puhtastettih endizis riähkis.

10Ga opikkua sit, vellet, enämbäl da enämbäl lujendua teijän kučundua da valličendua. Gu muga ruatto, sit nikonzu etto öntästü.11I muga avavutah teile veriät kahtalleh meijän Ižändän da Piästäjän Iisusan Hristosan ilmanigäzeh valdukundah.

Sana on uskottavu

12Sendäh tahton ainos juohtutella teile nämii dieloloi, hos tüö tiijättö net da lujah püzüttö toves, kudai teile on annettu.13Kačon oigiekse juohtutella teile, kuni vie olen täs omas rungutalois.14Minä tiijän, tämä taloi terväh riičitäh – sen minule avai meijän Ižändü Iisus Hristos.15Tälleh tahton pidiä huolen sit, gu tüö minun lähtiettüügi ainos pidäzittö mieles nämä dielot.

16Emmohäi müö sanelluh teile ounahasti luajittuloi zuakkunoi, konzu sanelimmo meijän Ižändän Iisusan Hristosan vägeh da tulendah näh. Müö omin silmin näimmö Hänen väin da suuruon.17Jumal, Tuatto, andoi Hänele kunnivon dai taivahallizen valgien, konzu Ülimäzes Valgiespäi tuli Hänen luo iäni: «Tämä on Minun armas Poigu, Häneh Minä miellüin.»18I tämän iänen müö kuulimmo taivahaspäi, konzu olimmo Hänenke pühäl mäil.

19Sendäh müö endistü enämbäl voimmo uskuo Jumalan iänenkandajien sanoih. Tüö luajitto hüvin, gu kiännüttö sih sanah kui pimies palajah lampah, kuni ei valgone päivü da ei nouze huondestiähti teijän südämis.20Tiijäkkiä enne kaikkie, gu ni ühtü Pühien Kirjutuksien ennustustu niken iče ei voi sellittiä.21Eihäi ni üksi jumalalline viesti nikonzu ole tulluh ristikanzan tahtos, a Pühän Hengen käsküs rahvas paistih sidä, midä suadih Jumalaspäi.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава