Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

PEDRIN ENZIMÄINE KIRJAINE

Глава 3

Kui pidäü jumalanuskojal eliä omas perehes

1Mugai tüö, akat, kuunnelkua omua ukkuo, gu niilöigi ukkoloi, kudamat toinah vie ei uskota Jumalan sanua, suaha ilmai sanoigi akan elaijan kauti uskon puolele,2konzu hüö nähtäh, kui tüö Jumalua varaten elättö puhtahasti.3Älgiä čomendelkua iččie piälpäi – tukkien navedindal, kuldučomenduksil da kallehil sovil,4a teijän čomus olgah südämeh peitettü, lembien da hil'l'azen hengen kaduomatoi čomus. Se on Jumalal hinnois.5Nenga čomendettih iččie ennevahnasgi jumalahizet naizet, kudamat piettih nad'oužan Jumalah. Hüö kuunneltih omua ukkuo,6kui Sarragi kuundeli Avraamua da sanoi händü ižändäkse. Tüögi oletto Sarran tüttäret, gu luadinetto hüviä, da etto andane nimittumale varaitandale pöllättiä iččie.

7Mugai tüö ukot, eläkkiä mielenke oman akanke, mustakkua: hüö ollah vähävägizembät. Olgua hüvät heidü vaste, hüöhäi ühtes teijänke suahah Jumalaspäi lahjakse eloksen. Sit ni mi ei vastusta teijän malittuloi.

Hüvät ruavot da gor'an tirpandu

8Lopukse sanon: olgua kaikin üksimielizennü, ühtes itkekkiä da piekkiä hüviä mieldü, suvaikkua da žiälöikkiä toine tostu, heitükkiä nuorembakse.9Älgiä vastakkua pahal pahuoh, pahal sanal pahah sanah, a parembi vastah blahoslovikkua. Sidä ruadamah teidü on kučuttu, gu suazitto Jumalan hüvitändän.10Ga sit
ken tahtou suvaija elaigua
da nähtä hüvät päivät,
pietelkäh omua kieldü pahois sanois,
a huulii – kielastelemas.
11Kiännükkäh häi iäre pahas da luajikkah hüviä,
ečikkäh rauhua da tahtokkah sidä.
12Sikse gu Ižändän silmät
kačotah oigieloin puoleh,
Hänen korvat kuultah heijän malittu,
a Ižändän rožat kiännütäh
pahanruadajii vastah.
13Ken voibi luadie teile pahua, gu tüö rakkahal tartunetto hüvüönluajindah?14Hos i puuttuu teile tirpua gor'ua oigies dielos, no üksikai tüö oletto ozakkahat! «Älgiä varakkua heidü, älgiägo zobotikkua»,15a piekkiä teijän südämis Hristossua pühännü Ižändännü, i ainos olgua valmehet vastuamah jogahizele, ken küzüü, mi on teijän nad'oužan alustu.16No vastakkua heile hüväzilleh da počitoijen. Piekkiä hengi puhtahannu, anna niilöile, kudamat kirotah teijän hüviä elaigua Hristosas, rodieu huigei sit, mis hüö teidü kirotah.17Parembi on tirpua gor'ua hüvien ruadoloin täh – ollou moine Jumalan tahto – migu pahoin ruadoloin täh.

18Kuolihäi Hristosgi kerran ijäkse riähkien täh, oigei – viärien täh, gu vediä teidü Jumalan luo. Hänen rungu tapettih, no henges Händü elavutettih.19I henges Häi meni da saneli kiiniolijoile kuolluzien hengile.20Nämä oldih niilöin henget, kudamat ennevahnas ei kuultu Jumalua, konzu Häi Noin päivil tirpajen vuotti, kuni luajittih umbilauttua. Vai erähät ristikanzat, kaikkiedah kaheksa, piästih umbilautal vien kannattaminnu.21Tämä vien kannatandu ozuttau ristindiä, kudai nügöi teidü piästäü. Se ei ole gu ligoi pestä rungas, a puhtahan hengen pakiččemine Jumalaspäi Iisusan Hristosan kuollieloisnouzendan kauti,22Hänen, kudai meni taivahah da istuu Jumalan oigiel puolel da kudaman vallan alle oli painettu anhelit, vallat da väit.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава