Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JUAKOIN KIRJAINE

Глава 4

1Mis tullah teijän keskenäzet torat da riijat? Misbo muus, gu ei teijän himolois, kudamat toratah teijän rungas?2Tüö tahtotto, no etto sua, sit tüö tapatto. Tüö himoilettokseh, no etto voi suaha. Tüö riidelettö da toruatto, no teil ei ole, sendäh gu etto pakiče.3I hos pakičetto, ga etto sua, sendäh gu pakičetto pahah näh, gu panna kai omien himoloin täüttämizeh.

4Tüö, kudamat hülgäittö Jumalan! Ettogo tiijä: ken suvaiččou muailmua, se vihuau Jumalua? Ga sit ken tahtou olla muailmale hüvännü, rodieu Jumalan vihaniekakse.5Vai smietittö, sudre on kirjutettu: «Jumal suvaiččou hengie, kudaman meih pani, suvaiččou varuandah suate toizeh»?6No sidä suurembi on se armo, kudaman Häi andau. Sikse Kirjutuksis on sanottu:
– Jumal on ülbielöi vastah,
a sanankuulijoile Häi andau armon.
7Heitükkiä sit Jumalale, no vastustakkua pahalastu, sit se pagieu teis.8Lähekkiä Jumalah, sit Häi lähenöü teih. Puhtastakkua omat käit, tüö riähkänluadijat! Puhtastakkua omat südämet, tüö kaksimielizet!9Ellendäkkiä oma kurjus, piekkiä pahua mieldü da itkekkiä! Anna teijän nagro muuttuu pahakse mielekse, a ilo itkukse.10Heitükkiä Ižändän ies, sit Häi teidü ülendäü.

Ei pie suudie toizii

11Älgiä paiskua pahua toine toizes, vellet. Ken pagizou velles pahua, libo suudiu händü, pagizou Zakonua vastah da suudiu Zakonua. No ku sinä suudit Zakonua, sit et ole Zakonan noudai, a olet sen sud'd'u.12On vai üksi Zakonan andai dai sud'd'u, Häi, kudamal on valdu piästiä da valdu hävittiä. A kenbo sinä olet tostu suudimah?

Älä suurendelei

13Kuulkua nügöi tüö, kudamat sanotto: «Tänäpäi libo huomei müö lähtemmö sih da sih linnah, olemmo sie vuvven, piemmö kauppua, suammo hüvät d'engat.»14No tüö iče etto tiijä, midä huomenine päivü tuou. Mi on teijän elaigu? Savvu tüö oletto, kudai nägüü kodvazen, sit hävieü.15Nenga pidäs teil sanuo: «Gu Ižändü tahtonou, sit müö elämmö da ruammo sidä libo tädä.»16A nügöi tüö ülbiennü havizetto. Kai moine havizendu on pahas.17Sendäh, ken tiedäü, midä pidäü ruadua, no ei rua sidä, se suau riähkiä.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава