Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIN RUAVOT

Глава 6

Seiččie diakonua vallitah

1Niilöih aigoih opastujien joukko ainos vai kazvoi. Gretsienkielizet jevreit ruvettih kiistämäh jevreinkielizienke, buite heijän leskinaizii vuarrettih jogapäivällistü abuu jagajes.2Sit net kaksitostu apostolua kučuttih ühteh kogo opastujien joukko i sanottih heile: «Ei ole hüvä, ku müö, apostolat einehen jagamizen täh jätämmö bokkah Jumalan sanan.3Vallikkua, vellet, teijän keskes seiččie miestü, kudamih näh kaikin sanotah vai hüviä da kudamat ollah tävvet Hengie da mielevüttü, heidü müö panemmo täh ruadoh.4A sit müö voimmo anduakseh malitule da Jumalan sanan jagamizele.»5Tämä pagin oli mieldü müö kogo joukole. Hüö vallittih Stefan – mies, kudai oli täüzi uskuo da Pühiä Hengie, Hilippü, Prohoru, Nikanor, Timon, Parmen da Miikul, jevreilöin vieroh kiändünüh antiohielaine.6Heidü tuodih apostoloin edeh, i apostolat molittihes da pandih käit heijän piäle.

7Jumalan sana ainos vai levii muadu müö. Opastujien joukko ruttoh liženi Jerusalimas, da monet papitgi roittihes uskon kuundelijoikse.

Stefan otetah kiini

8Stefan oli täüzi hüvüttü da vägie, häi luadii suurii kummii da tunnusruadoloi rahvahan keskes.9Sit erähät miehet ruvettih kiistämäh hänenke; ühtet heis kuuluttih, kui sanotah, välläle piästettülöin*a kirineilazien da alek sandrialazien sinagougah, toizet oldih Kilikiespäi da Aaziespäi.10No hüö ei voidu vastustua sidä mielevüttü da Hengen vägie, kudamal pagizi Stefan.11Sit hüö peitoči kuhkutettih erähii miehii sanomah: «Olemmo kuulluh händü pagizemas pahua Moiseih da Jumalah näh.»12Hüö üllütettih rahvastu, rahvahan vahnimii, zakonanopastajii, sit tuldih käzin Stefanah da viettih händü N'evvokunnan edeh.13Sinne hüö tuodih miehii, kudamat oigevuolleh viäritettih Stefanua. Hüö sanottih: «Tämä mies heittelemättäh pagizou tädä pühiä kohtua da Zakonua vastah.14Müö kuulimmo, gu häi sanoi, buite Iisus, se Nazariettalaine, hävittäü tämän kohtan da muuttau eländütavat, kudamat Moisei on meile andanuh.»15Kaikin, ket istuttih N'evvokunnas, nostettih silmät Stefanah, i hänen rožat ozutettihes heile anhelin nägözekse.


*a 6:9 Välläle piästetüt oldih endizii orjii.

предыдущая глава Глава 6 следующая глава